Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Top-level domain

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ένα top-level domain (TLD) είναι το τελευταίο κομμάτι ενός ονόματος domain στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα στο domain wikipedia.org το top-level domain είναι το .orgORG καθώς τα ονόματα domain δεν ξεχωρίζουν πεζά-κεφαλαία).

Η Internet Assigned Numbers Authority (IANA) κατηγοριοποιεί τα top-level domains σε τρεις τύπους:

  • top-level domains κωδικών χωρών (ccTLD): Χρησιμοποιούνται από χώρες ή εξαρτώμενες περιοχές. Είναι μήκους δύο γραμμάτων, για παράδειγμα fr για την Γαλλία.
  • γενικά top-level domains (gTLD): Χρησιμοποιούνται (τουλάχιστον θεωρητικά) από συγκεκριμένες κλάσεις οργανισμών (για παράδειγμα com για εμπορικούς οργανισμούς). Είναι μήκους τριών γραμμάτων. Τα περισσότερα γενικά top-level domains μπορούν να δωθούν παγκόσμια, αλλά για ιστορικούς λόγους τα gov και mil περιορίζονται για χρήση μόνο από τις κυβερνήσεις και τον στρατό των ΗΠΑ και του Καναδά.
  • δομικά top-level domains: Το μοναδικό είναι το arpa.

Δείτε: Κατάλογος top-level domains