Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

D-Day

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η ονομασία D-Day (προφέρεται ντι νταίη) αποτελεί σήμερα νατοϊκό χαρακτηρισμό της επί χάρτου άσκησης της ημέρας εφαρμογής πλήρους γενικής προσβολής των εχθρικών στόχων (από ξηρά, θάλασσα και αέρα) και που ακολουθείται και σε πραγματικές επιχειρήσεις.

Ο χαρακτηρισμός αυτός αποτελεί μια συμβατότητα της παρακολούθησης του συνολικού (πλασματικού) χρόνου διεξαγωγής της ή των ασκήσεων με εκείνο του πραγματικού χρόνου ή και σε εφαρμογή πολεμικών επιχειρήσεων αδιαφορώντας για την τοπική ώρα του πεδίου επιχειρήσεων ή των περιοχών που βρίσκονται οι εμπλεκόμενες στρατιωτικές δυνάμεις.

Παράδειγμα: Όταν ορισθεί η ημερομηνία (μέρα ώρα λεπτά) της γενικής προσβολής αυτή λαμβάνει το συνθηματικό όνομα "D-Day" έτσι αφού συγχρονισθούν όλα τα ρολόγια των εμπλεκομένων, όλα τα προ της D-Day 24ωρα λαμβάνουν αρνητικά πρόσημα και όλα τα μετα της D-Day θετικά πρόσημα έτσι παρατηρείται ο χρόνος διεξαγωγής σε μορφή D-7, D-6, D-5, D-4, D-3, D-2, D-1, D-Day, D+1, D+2, D+3 (πιθανόν πέρας επιχείρησης). Ευνόητο είναι ότι οι παραπάνω χαρακτήρες τίθενται προ της ώρας αποστολής των σημάτων.

Ιστορικά ο όρος αυτός τέθηκε για πρώτη φορά στην μεγάλη απόβαση που πραγματοποίησαν οι Συμμαχικές Δυνάμεις, γνωστή ως "απόβαση της Νορμανδίας", στις 6 Ιουνίου 1944, κατά του Άξονα.