Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Byte

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το byte (συμβολίζεται ως B) είναι μονάδα μέτρησης στα υπολογιστικά συστήματα. Ένα byte ισοδυναμεί με 8 bits. To byte μπορεί να αντιπροσωπεύσει τιμές από 0 έως και 255 στο δεκαδικό σύστημα.(2^8=256 τιμές)

Το byte είναι και η βασική μονάδα μέτρησης (χώρου και πληροφορίας) στα υπολογιστικά συστήματα. Πολλαπλάσιά του είναι τα:

Kilobyte (Κιλομπάιτ), 1 kB = 1.024 bytes = 210 bytes
Megabyte (Μεγκαμπάιτ), 1 MB = 1.048.576 bytes = 220 bytes
Gigabyte (Γιγαμπάιτ), 1 GB = 1.073.741.824 bytes = 230 bytes
Terabyte (Τεραμπάιτ), 1 TB = 1.099.511.627.776 bytes = 240 bytes
Petabyte (Πεταμπάιτ), 1 PB = 1.125.899.906.842.624 bytes = 250 bytes
Exabyte (Εξαμπάιτ), 1 EB = 1.152.921.504.606.846.976 bytes = 260 bytes
Zettabyte (Ζεταμπάιτ), 1 ΖB = 1.180.591.620.717.411.303.424 bytes = 270 bytes
Yottabyte (Γιωταμπάιτ), 1 YB = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes = 280 bytes

Σε ό,τι αφορά την ποιοτική αξία του Byte ως πληροφορία και ως χωρητικότητα ας διευκρινιστεί το εξής:

  • όταν λέμε ότι ένα αρχείο έχει πληροφορία 1 kbyte, σημαίνει ότι αποτελείται από 1.024 bytes, δηλαδή 1024 επί 8 bit ( = 8192 συνολικά 0 και 1). Αυτό είναι το πραγματικό μέγεθος της πληροφορίας καθεαυτού.
  • Όταν λέμε το αρχείο έχει χωρητικότητα 1 kbyte σημαίνει πως στον αποθηκευτικό χώρο έχει καταλάβει θέσεις συνολικής αξίας 1.024 bytes, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της πληροφορίας του, που μπορεί να είναι λιγότερη των 1.024 bytes. Δηλαδή, το μέγεθος του αρχείου μπορεί να είναι 804 bytes (μέγεθος πληροφορίας) και η χωρητικότητά του - οι θέσεις που καταλαμβάνει στο χώρο του αποθηκευτικού μέσου - να ισοδυναμεί με 1.024 bytes (μέγεθος χωρητικότητας).