Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Όριο διαρροής

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Όριο διαρροής ή απλά ροής καλείται μια κρίσιμη τιμή εφαρμοζόμενης τάσης σε ένα στερεό σώμα πέρα απο το οποίο η παραμόρφωση παύει να είναι ελαστική και γίνεται μόνιμη. Στις τεχνικές κατασκευές δεν πρέπει να ξεπερνάται αυτό το όριο πουθενά διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε αστοχία όλης της κατασκευής. Για σιγουριά ο μηχανικός χρησιμοποιεί το λεγόμενο Συντελεστή Ασφαλείας, ο οποίος είναι πάντοτε μεγαλύτερος της μονάδος, ώστε να υποβαθμίσει το όριο ροής κατά συγκεκριμένο ποσοστό, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, ώστε να συμπεριλάβει την περίπτωση καταπόνησης που θα ξεπεράσει τη μέγιστη επιτρεπτή λόγω βλάβης, λάθους ή ατύχήματος. Το όριο ροής εξαρτάται απο τη φύση του υλικού και παίρνει διάφορες τιμές απο πολύ μικρές για κάποια πλαστικά έως πολύ μεγάλες για υλικά όπως το τιτάνιο και διάφορα κράματα χάλυβα.