Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Χορδωτά

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
?Χορδωτά (Chordata)
Ιπππόταμοι (Hippopotamus amphibius)
Ιπππόταμοι (Hippopotamus amphibius)
Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Ζώα (Animalia)
Υποβασίλειο: Ευμετάζωα (Eumetazoa)
Υπερφύλο: Δευτεροστόμια (Deuterostomia)
Φύλο: Χορδωτά (Chordata)

Τα Χορδωτά (Chordata) αποτελούν ένα από τα κύρια φύλα του βασιλείου των ζώων (Animal Kingdom). Ανήκουν στα Δευτεροστόμια Ευμετάζωα και κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ύπαρξη νωτιαίας χορδής, κοίλου ραχιαίου νωτιαίου μυελού και βραγχιακών σχισμών. Κύριες υποδιαιρέσεις αυτών είναι τα Πρωτοχορδωτά (Protochordates), και τα Σπονδυλωτά (vertebrates),που περιλαμβάνουν όλα τα σπονδυλόζωα (θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμφίβια, ιχθύες), καθώς και τα Ασκίδια (Tunicata) και τα Ακράνια (Acrania).

Υπάρχουν περίπου 60.000 είδη χορδωτών, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι υδρόβια, κυρίως Οστεϊχθύες.

Συστηματική

Ταξινόμηση

 • Φύλο Χορδωτά (Chordata)
  • Υποφύλο Ουροχορδωτά (Urochordata) - Ασκίδια (3,000 είδη)
  • Υποφύλο Κεφαλοχορδωτά (Cephalochordata) - Αμφίοξοι (30 είδη)
  • Υποφύλο Σπονδυλωτά (Vertebrata) - Ζώα με σπονδυλική στήλη (57,739 είδη)
   • Infraphylum Άγναθα (Agnatha) (100+ είδη)
     • Κλάση Μύξινοι (Myxini) (65 species)
     • Κλάση Κωνόδοντα (Conodonta)
     • Κλάση Υπεροάρτια (Hyperoartia)
     • Κλάση Κεφαλασπιδόμορφοι (Cephalaspidomorphi) - εξαφανισμένοι άγναθοι ιχθύες του Παλαιοζωικού
     • Κλάση Πτερασπιδόμορφοι (Pteraspidomorphi) - εξαφανισμένοι άγναθοι ιχθύες του Παλαιοζωικού
   • Infraphylum Γναθοστόματα (Gnathostomata) - Σπονδυλόζωα με γνάθο
     • Κλάση Πλακόδερμοι (Placodermi) - εξαφανισμένοι ιχθύες του Παλαιοζωικού
     • Κλάση Χονδριχθύες (Chondrichthyes) - Καρχαρίες, σελάχια (300+ είδη)
     • Κλάση Ακανθώδοι (Acanthodii) - εξαφανισμένοι καρχαρίες του Παλαιοζωικού
    • Υπερκλάση Οστεϊχθύες (Osteichthyes) (30,000+ είδη)
     • Κλάση Ακτινοπτερύγιοι (Actinopterygii) (περίπου 30,000 είδη)
     • Κλάση Σαρκοπτερύγιοι (Sarcopterygii)
    • Υπερκλάση Τετράποδα (Tetrapoda) (18,000+ είδη)
     • Κλάση Αμφίβια (Amphibia) (6,000 είδη)
     • Κλάση Σαυρόψιδα (Sauropsida) - Ερπετά (8,225+ είδη)
     • Κλάση Πτηνά (Aves) (8,800-10,000 είδη)
     • Κλάση Συνάψιδα (Synapsida) - εξαφανισμένα θηλαστικόμορφα ερπετά (4,500+ είδη)
     • Κλάση Θηλαστικά (Mammalia) (5,800 είδη)