Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Χλωροφύλλη

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στη Βιολογία με τον όρο Χλωροφύλλη χαρακτηρίζεται μια ολόκληρη ομάδα χρωστικών ουσιών που προσδίδουν το πράσινο χρώμα σχεδόν σε όλα τα φυτά. Εντοπίζεται σε οποιοδήποτε σημείο του φυτού που βρίσκεται εκτεθειμένο στον Ήλιο ή σε τεχνητό λευκό φωτισμό. Οι χρωστικές αυτές ουσίες που λέγονται επιμέρους χλωροπλάστες περιέχονται ως οργανίδια στα φυτικά κύτταρα.
Γενικά η χλωροφύλλη είναι μια πορφυρίνη που περιέχει μαγνήσιο σε διάφορες αλυσίδες δημιουργώντας έτσι διάφορες κατηγορίες όπως: χλωροφύλλη α, χλωροφύλλη β, χλωροφύλλη γ και χλωροφύλλη δ.

Λειτουργικά η χλωροφύλλη εκτελεί την αναγκαία ζωϊκή λειτουργία της απορρόφησης ενέργειας φωτός για τη φωτοσύνθεση.

Ίχνη χλωροφύλλης, καθώς και αιμίνης εντοπίσθηκαν στα πετρελαϊκά κοιτάσματα όπου οδήγησαν τους γεωλόγους στο βάσιμο συμπέρασμα προέλευσης του πετρελαίου.

Πηγές

  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου τ.18ος σ.669
  • Λεξικό Βιολογίας Collins