Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Χημικό σύμβολο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Τόσο στη Φυσική όσο και στη Χημεία ως Χημικό Σύμβολο νοείται ο λατινο-γράμματος κωδικός που συμβολίζει κάθε χημικό στοιχείο.

Είναι σήμερα γνωστό πως σ΄ όλο τον κόσμο οι επιστήμονες, και όχι μόνο, χρησιμοποιούν κοινά αποδεκτά σύμβολα των χημικών στοιχείων τόσο για λόγους συντομίας όσο και για λόγους αποφυγής σύγχυσης. Αρκετά από αυτά τα σύμβολα συνίστανται από ένα λατινικό γράμμα ή και δύο, π.χ. το γράμμα Ο για το οξυγόνο, το Ν για το άζωτο, το Cl για το χλώριο, το Νi για το νικέλιο κλπ.

Τα περισσότερα αυτών των συμβόλων προέρχονται από τον αγγλικό όρο του αντίστοιχου στοιχείου, ενώ άλλα από τις ελληνικές ή λατινικές ή και αραβικές ονομασίες των στοιχείων. Παράδειγμα ο σίδηρος που συμβολίζεται με το Fe που προέρχεται από την λατινική ονομασία “ferrum”.

Δείτε επίσης