Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Χημικός τύπος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Χημικός τύπος ονομάζεται ο λατινο-γραμματάριθμος κωδικός με τον οποίο χαρακτηρίζονται οι χημικές ενώσεις. Αυτός ο κωδικός φανερώνει ποιά χημικά στοιχεία περιέχονται σε μια ένωση καθώς και σε ποιές αναλογίες.

Αυτός ο "χημικός τύπος" ή και "μοριακός τύπος", (ΜΤ), όπως λέγεται, μιας ένωσης, χρησιμοποιεί ακριβώς τα χημικά σύμβολα των στοιχείων εκείνων που συγκροτούν την ένωση, ως ένα λατινογράμματο σύνολο. Οι δε αριθμοί που περιέχονται σε συγκεκριμένες πάντα θέσεις ανάμεσα των επι μέρους χημικών συμβόλων των στοιχείων μαρτυρούν την αναλογία των ατόμων των στοιχείων αυτών που συγκροτούν το μόριο της ένωσης. Παράδειγμα ένα μόριο νερού περιέχει υδρογόνου (Η) άτομα 2 και οξυγόνου (Ο) άτομα ένα. Επομένως ο χημικός τύπος του νερού είναι H2O. Επίσης το αλάτι (χλωριούχο νάτριο) που περιέχει ίσο αριθμό ιόντων χλωρίου και νατρίου ο χημικός του τύπος είναι NaCl.

Εκτός όμως από τις ενώσεις, χημικό τύπο παρουσιάζουν και τα χημικά στοιχεία όπως το άζωτο "Ν" έχει μοριακό τύπο Ν2 και αυτό επειδή το μόριό του έχει 2 άτομα.

Γενικός μοριακός τύπος (ΓΜΤ) ονομάζεται ο χημικός ή μοριακός τύπος πολλών χημικών ενώσεων που ανήκουν σε ίδια ομάδα όπως συμβαίνει στις ομόλογες σειρές