Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Χημική αντίδραση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τον όρο Χημική αντίδραση χαρακτηρίζεται γενικά η οποιαδήποτε διεργασία μετασχηματισμού μιας χημικής ουσίας σε άλλη.

Στη χημική αντίδραση τα άτομα των χημικών στοιχείων που λαμβάνουν μέρος είτε μεμονωμένα είτε συμμετέχοντας σε αρχικές χημικές ενώσεις, αναδιατάσσονται με συνέπεια ή να δημιουργούν νέες χημικές ενώσεις ή ν΄ αποχωρίζονται από τις αρχικές, σε ίδιο πάντα αριθμό ατόμων, αλλά σε διαφορετικούς όμως συνδυασμούς. Έτσι τα μεν αρχικά στοιχεία ή ενώσεις λέγονται αντιδρώντα ενώ τα παραγόμενα προϊόντα της χημικής αντίδρασης.

 • Χάριν των χημικών αντιδράσεων τα χημικά στοιχεία συνδιάζονται έτσι ώστε να συγκροτούν σχεδόν όλο το κόσμο γύρω μας. Για παράδειγμα: η σκουριά, το μαύρισμα των ασημικών, το μαγείρεμα των τροφών, οι καύσεις, η πέψη, κ.ά. αποτελούν προϊόντα χημικών αντιδράσεων.

Πίνακας περιεχομένων

Κατηγορίες αντιδράσεων

Γενικά οι χημικές αντιδράσεις ανάλογα με τη θερμική ενέργεια που παρατηρείται σ΄ αυτές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

 1. Εξώθερμες (ή εξωεργικές), όταν εκλύεται θερμική ενέργεια.
 2. Εσώθερμες (ή ενδοεργικές), όταν απορροφούν ενέργεια, (π.χ. μαγείρεμα τροφών), και
 3. Αθερμικές (ή αεργικές), χωρίς μεταβολή ενέργειας, που είναι και σπάνιες.

Στη πραγματικότητα όλες οι χημικές αντιδράσεις, ακόμη και οι εξώθερμες και οι αθερμικές απαιτούν την απορρόφηση κάποιας ενέργειας από εξωτερική πηγή προκειμένου αυτές να ξεκινήσουν και ν΄ αρχίσει η λύση των δεσμών των αντιδρώντων που ασφαλώς και δεν μπορεί να γίνει από μόνη της. Η απαιτούμενη αυτή ενέργεια ονομάζεται "ενέργεια ενεργοποίησης" που παρέχεται ως θερμότητα από κάποια άλλη αντίδραση που έχει ήδη ξεκινήσει. Για παράδειγμα από ένα αναμμένο σπίρτο του οποίου η ενέργεια δημιουργήθηκε από χημική αντίδραση των ουσιών της κεφαλής του, παίρνει φωτιά ένα τεμάχιο χάρτου. Η ενέργεια ενεργοποίησης του σπίρτου έγινε μετά από τριβή του σε κατάλληλη επιφάνεια.

Τύποι αντιδράσεων

Ανάλογα με τον τρόπο που μετασχηματίζονται οι χημικές ουσίες σε μια χημική αντίδραση αυτή διακρίνεται στους εξής τύπους:

 1. Αντίδραση σύνθεσης, (όταν αντιδρώντα στοιχεία παράγουν χημική ένωση)
 2. Αντίδραση διάσπασης ή αποσύνθεσης, (το αντίθετο της προηγουμένης)
 3. Αντίδραση πολυμερισμού, (όταν απλούστερες ενώσεις μεταβάλλονται σε σύνθετες)
 4. Αλυσιδωτή αντίδραση, (τα προϊόντα ενός σταδίου καθίστανται αντιδρώντα του επομένου έπαναλαμβάνοντας αλυσιδωτό μετασχηματισμό)
 5. Αντίδραση αναγωγής, (όταν ουσία χάνει οξυγόνο)
 6. Αντίδραση υπο-αντικατάστασης, (όταν ένα στοιχείο παίρνει τη θέση ενός άλλου)
 7. Αντίδραση οξειδωτική ή οξείδωση, (όταν το οξυγόνο ενώνεται με οποιαδήποτε ουσία)
 8. Αντίδραση οξειδωαναγωγική, (συνδυασμός οξείδωσης και αναγωγής)
 9. Αντίδραση οξέος - βάσης, (αντιδρώντα είναι οξύ και βάση

Αντίδραση σύνθεσης

Η αντίδραση σύνθεσης είναι η απλούστερη μορφή χημικής αντίδρασης, όπου τα αντιδρώντα στοιχεία σχηματίζουν χημική ένωση. Παράδειγμα ο σίδηρος (Fe) και το θείο (S) αντιδρώντα μεταξύ τους παράγουν θειούχο σίδηρο (FeS). Η χημική εξίσωση του τύπου της αντίδρασης αυτής είναι:

Fe + S → FeS

Ιδιαίτεροι τύποι


Δείτε επίσης