Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Χημική ένωση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Χημική ένωση ονομάζεται εκείνη η χημική ουσία που διαμορφώνεται από δύο ή περισσότερα στοιχεία, με μια σταθερή αναλογία που καθορίζει τη μοριακή σύνθεσή της. Παράδειγμα: το υδροξείδιο του υδρογόνου (νερό, H2O) είναι μια ένωση της οποίας το μόριο αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου.

Γενικά, αυτή η σταθερή αναλογία πρέπει να είναι καθορισμένη βάση κάποιου είδους φυσικής ιδιότητας, παρά μια αυθαίρετη ανθρώπινη επιλογή. Γι' αυτό τα υλικά όπως ο ορείχαλκος, ο υπεραγωγός YBCO, ή η σοκολάτα θεωρούνται μίγματα ή κράματα παρά ενώσεις. Γενικά στις χημικές ενώσεις τα επιμέρους στοιχεία ενώνονται σε μόρια ή γιγαντιαίες δομές.

Δύο κύρια χαρακτηριστικά που καθορίζουν μια χημική ένωση είναι το Χημικό όνομα και ο χημικό της τύπος. Και ενώ το «χημικό όνομα» υποδηλώνει τα στοιχεία που τη συγκροτούν, ο χημικός τύπος υποδηλώνει την αναλογία των ατόμων σε μια ουσία, και τον αριθμό ατόμων σε ένα ενιαίο μόριο της ουσίας. Έτσι, ο χημικός τύπος για το αιθάνιο είναι C2H4 αντί CH2). Ο τύπος δεν δείχνει ότι μια ένωση αποτελείται απαραίτητα από μόρια· παραδείγματος χάριν, το χλωριούχο νάτριο (επιτραπέζιο αλάτι, NaCl) είναι μια ιοντική ένωση.

Οι ιδιότητες μια χημικής ένωσης μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές από εκείνες των επιμέρους στοιχείων, συστατικών της. Στο τελευταίο παράδειγμα το νάτριο είναι ένα μαλακό μέταλλο και αντίθετα το χλώριο δηλητηριώδες αέριο. Εντούτοις η χημική τους ένωση, το αλάτι, είναι μια σημαντική θρεπτική ουσία και λίαν ζωτική σε θερμά κλίματα.

Οι ενώσεις μπορούν να έχουν διάφορες πιθανές φάσεις. Οι περισσότερες ενώσεις μπορούν να υπάρξουν ως στερεά. Οι μοριακές ενώσεις μπορούν επίσης να υπάρξουν ως υγρά ή αέρια. Όλες οι ενώσεις διασπώνται σε μικρότερες ενώσεις ή μεμονωμένα άτομα εάν θερμανθούν σε μια ορισμένη θερμοκρασία (αποκαλούμενη θερμοκρασία διάσπασης).

Τύποι ενώσεων

Η βασικότερη υποδιαίρεση όλων των χημικών ενώσεων σήμερα είναι σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις οργανικές ενώσεις και τις ανόργανες ενώσεις. Πέρα από το διαχωρισμό αυτό, διακρίνουμε, ανάλογα με τη χημική συμπεριφορά τους τους εξής τύπους:

Δείτε επίσης