Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Υγροβιότοπος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Υγροβιότοπος ή αλλιώς υγρότοπος είναι κάθε τόπος που καλύπτεται μόνιμα ή εποχικά από ρηχά νερά ή που δεν καλύπτεται ποτέ από νερά αλλά έχει υγρό υπόστρωμα για μεγάλο διάστημα του έτους

Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές αποτελούμενες από έλη με ποώδη βλάστηση, από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από τυρφώδεις γαίες ή από νερό. Οι περιοχές αυτές είναι μόνιμα ή προσωρινά κατακλυζόμενες από νερό το οποίο είναι στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες τις εκτάσεις που καλύπτονται από θαλασσινό νερό το βάθος του οποίου κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα. Oυσιώδη γνωρίσματα της μεταβατικής ζώνης που παρεμβάλλεται μεταξύ των μόνιμα κατακλυσμένων και των καθαρά χερσαίων περιοχών είναι η παρουσία υδροχαρούς βλάστησης και η ύπαρξη υδρομορφικών εδαφών, δηλαδή εδαφών που ανέπτυξαν ειδικά γνωρίσματα ως αποτέλεσμα της υψηλής υπόγειας στάθμης νερού (Ramsar).

Φυσικοί Υγροβιότοποι


 1. Ποταμοί και ρυάκια με συνεχή ροή
 2. Δέλτα ποταμών
 3. Ποτάμιες πλημμυρογενείς πεδιάδες
 4. Λίμνες γλυκού νερού
 5. Υφάλμυρες λίμνες και έλη
 6. Λιμνούλες με έλη γλυκού νερού
 7. Έλη με θάμνώδη βλάστηση
 8. Δάσος σε έλος γλυκού νερού
 9. Τυρφώδεις γαίες ή έλη με τυρφώδη πυθμένα
 10. Αλπικοί υγρότοποι και υγρότοποι τούνδρας
 11. Πηγές γλυκού νερού, οάσεις
 12. Γεωθερμικοί υγροβιότοποι

Τεχνητοί Υγροβιότοποι


 1. Περιοχές αποθήκευσης νερού (ταμιευτήρες) που δημιουργούνται με φράγματα
 2. Λιμνούλες αγροκτημάτων
 3. Λιμνούλες υδατοκαλλιεργειών
 4. Υγρότοποι εκμετάλλευσης αλατιού (τηγάνια αλυκών, αλυκές)
 5. Υγρότοποι απο εκσκαφές σε λατομεία και ορυχεία
 6. Υγρότοποι για επεξεργασία λυμμάτων
 7. Εποχικώς κατακλυζόμενες γαίες

Βλέπε επίσης