Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Τεφρώδες φως

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Επεξηγητικό διάγραμμα τεφρώδους φωτός
Επεξηγητικό διάγραμμα τεφρώδους φωτός
Τεφρώδες φως: Η φωτεινή περιοχή φωτίζεται άμεσα από τον Ήλιο, ενώ το υπόλοιπο του φεγγαριού φωτίζεται αμυδρά από το φως που αντανακλάται από τη Γη.
Τεφρώδες φως: Η φωτεινή περιοχή φωτίζεται άμεσα από τον Ήλιο, ενώ το υπόλοιπο του φεγγαριού φωτίζεται αμυδρά από το φως που αντανακλάται από τη Γη.

Τεφρώδες φως ή γαιόφως χαρακτηρίζεται στην Αστρονομία το αμυδρό φως που φωτίζει το στραμμένο προς τη Γη σκοτεινό τμήμα της Σελήνης, όταν αυτή βρίσκεται σε φάση λεπτού μηνίσκου, έτσι ώστε να καθίσταται ο δίσκος της αμυδρά ορατός.

Το τεφρώδες αυτό φως οφείλεται στο ανακλώμενο από τη Γη ηλιακό φως. Όμως και η Γη παρατηρούμενη από τη Σελήνη παρουσιάζει ομοίως συμπληρωματικές φάσεις. Έτσι κατά τη διάρκεια των φάσεων της Σελήνης όσο ο μηνίσκος αυτής γίνεται πλατύτερος τόσο και η ένταση του τεφρώδους φωτός μειώνεται λόγω του προοδευτικού της φωτισμού από τον Ήλιο, αλλά και αντίθετα, της προοδευτικής μείωσης του ανακλωμένου φωτός από τη Γη. Αυτό έχει ως συνέπεια το τεφρώδες φως να εξαφανίζεται τελείως στη φάση του τετάρτου.

Σημειώνεται ότι το ανακλώμενο φως της Γης (ο δίσκος της οποίας είναι 14 φορές μεγαλύτερος της Σελήνης) είναι πολύ μεγαλύτερο. Η μέση λευκαύγεια της Γης είναι 0,37, έναντι της Σελήνης που είναι 0,12.