Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Τετραϋδροφυλλικό οξύ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το τετραϋδροφυλλικό οξύ (αλλιώς τετραϋδροπτεροϋλογλουταμινικό οξύ) είναι παράγωγο του φυλλικού οξέος.


Δομή

Το τετραϋδροφυλλικό οξύ με ένα μόνο κατάλοιπο γλουταμινικού.
Το τετραϋδροφυλλικό οξύ με ένα μόνο κατάλοιπο γλουταμινικού.

Το τετραϋδροφυλλικό οξύ αποτελείται από μια υποκατεστημένη πτεριδίνη συνδεδεμένη με π-αμινοβενζοϊκό το οποίο με τη σειρά του συνδέεται με ένα ή περισσότερα κατάλοιπα γλουταμινικού οξέος.


Λειτουργία

Το τετραϋδροφυλλικό οξύ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αντιδράσεις παρασκευής αμινοξέων και νουκλεϊκών οξέων καθώς έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως δότης μονοανθρακικών μονάδων σε μια ποικιλία βιοσυνθετικών πορειών. Μπορεί να λάβει και να αποδώσει μονοανθρακικές μονάδες σε τρεις οξειδωτικές βαθμίδες. Δεν μπορεί να λάβει και να αποδώσει την πλήρως οξειδωμένη μονοανθρακική μονάδα δηλαδή CO2. Όταν συνδέεται με την περισσότερο ανηγμένη μονοανθρακική μονάδα (-CH3) σχηματίζει Ν5-μεθυλοτετραϋδροφυλλικό οξύ, όταν συνδέεται με μερικώς ανηγμένη μονοανθρακική μονάδα (-CH2-) σχηματίζει Ν510-μεθυλενοτετραϋδροφυλλικό οξύ ενώ όταν συνδέεται με την περισσότερο οξειδωμένη μονοανθρακική μονάδα μπορεί να σχηματίσει Ν5-φορμυλοτετραϋδροφυλλικό οξύ, Ν10-φορμυλοτετραϋδροφυλλικό οξύ, Ν5-φορμιμινοτετραϋδροφυλλικό οξύ ή Ν510-μεθενυλοτετραϋδροφυλλικό οξύ.

Βιβλιογραφία

  • Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, Βιοχημεία, τόμος II, (μτφρ Α. Αλετράς, Θ. Βαλκανά, Δ. Δραΐνας, Κ. Δραΐνας, Η. Κούβελας, Γ. Κ. Παπαδόπουλος, Μ. Φράγκου-Λαζαρίδη) Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2005, ISBN 960-524-191-9.