Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Τεκτονική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Τεκτονική αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της Γεωλογίας. Αντικείμενο έρευνας και μελέτης αυτής είναι η δομή του στερεού φλοιού της Γης.

Ειδικότερα η Τεκτονική ερευνά τις γεωλογικές διαταράξεις της στρώσης των διαφόρων πετρωμάτων, τον τρόπο με τον οποίο συνέρχονται αυτά, τις συνθήκες γένεσης των βουνών (ορογενέσεις), καθώς και πλείστες άλλες μεταβολές που συντείνουν στη διαμόρφωση του στερεού φλοιού, στη μορφή που βρίσκεται σήμερα.
Συνεπώς το έργο της Τεκτονικής θεωρείται και πολύμορφο και πολύπλοκο, δεδομένου ότι από τη δράση των διαφόρων φυσικών δυνάμεων, τα πετρώματα δεν βρίσκονται πάντα στη θέση της αρχικής δημιουργίας τους, αλλά έχουν μετακινηθεί ή μετακινούνται ποικιλοτρόπως. Από την οριζόντια θέση στην οποία αρχικά τα περισσότερα απ΄ αυτά βρίσκονταν, μεταγενέστερα υπέστησαν διάφορες μεταβολές με συνέπεια σήμερα να εμφανίζονται με κλίσεις μεγάλες ή μικρές, με περίεργες πτυχώσεις ή και με μεγάλες ανορθώσεις, πολές φορές ακόμη και αντεστραμμένα, όπου τότε διαπιστώνονται αρχαιότερα στρώματα να έχουν επιστρώσει νεότερα.

Το τμήμα της Τεκτονικής που ασχολείται με τις διαταράξεις και τις αιτίες που δημιουργούν αυτές τις στρώσεις των πετρωμάτων ονομάζεται "Μηχανική Τεκτονική". Το δε τμήμα που ασχολείται μ΄ αυτά ακριβώς τα γεγονότα ονομάζεται "Μορφολογική Τεκτονική".
Τέλος σημειώνεται πως το ενδιάφερον της επιστήμης της Τεκτονικής κρίνεται μεγάλο όχι μόνο από θεωρητικής άποψης αλλά και από πρακτικής ομοίως, καθόσον αυτή υποβοηθά στην ανακάλυψη εντός του υπεδάφους μεταλλευμάτων, υπογείων υδάτων κ.λπ.

Πηγές

  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου τ.17ος, σ.614