Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ταχύτητα διαφυγής

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ταχύτητα διαφυγής χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε ταχύτητα που υπερνικά ενάντια δράση. Ειδικότερα στην Αστρονομία, Αστροναυτική και Κοσμογραφία ως ταχύτητα διαφυγής χαρακτηρίζεται η ελάχιστη αρχική ταχύτητα που θα πρέπει να αναπτύξει ένα σώμα (π.χ. ένας πύραυλος) προκειμένου να υπερνικήσει τη βαρυτική έλξη που υφίσταται αυτό στην επιφάνεια ενός ουρανίου σώματος. Για να διαφύγει από τη βαρύτητα ενός ουράνιου σώματος ένας πύραυλος πρέπει να έχει κινητική ενέργεια που να ξεπερνά την δυνητική του ενέργεια στο βαρυτικό πεδίο του ουράνιου σώματος.

Σε κάθε ουράνιο σώμα παρατηρείται διαφορετική ένταση βαρύτητας, συνεπώς διαφορετική είναι και η ταχύτητα διαφυγής η οποία μειώνεται υψομετρικά από την επιφάνειά του. Όσο πιο μακριά βρίσκονται τα κέντρα των μαζών δύο σωμάτων, τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα διαφυγής του ενός ως προς το άλλο. Η ταχύτητα διαφυγής δίνεται από τις ακόλουθες μαθηματικές σχέσεις:

 \begin{matrix}\frac12\end{matrix} mv_e^2=\frac{GMm}{r}
v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{\frac{2\mu}{r}} = \sqrt{2gr\,}.
Όπου ve = ταχύτητα διαφυγής, G = η παγκόσμια σταθερά της βαρύτητας, m = η μάζα του πυραύλου ή διαστημοπλοίου, Μ = η μάζα του ουράνιου σώματος και r = η ακτίνα του ουράνιου σώματος.

Η ταχύτητα διαφυγής στην επιφάνεια της Γης, μη λαμβάνοντας υπόψη (θεωρητικά) την αντίσταση της ατμοσφαίρας ή κάποια καιρικά φαινόμενα, είναι 11,8 Km/sec (χλμ./δευτερόλεπτο), στη Σελήνη 2,38 km/sec και στον Ήλιο 618 km/sec.

Η ταχύτητα διαφυγής ελαττώνεται όσο απομακρύνεται ένα σώμα από ένα άλλο. Αν το μικρότερο σώμα αναπτύξει ταχύτητα μικρότερη της ταχύτητας διαφυγής τότε αυτό δεν πρόκειται να εγκαταλείψη το μεγαλύτερο ή αντίστροφα, που σημαίνει ότι, ή θα περιφέρεται κατά ένα μακρύ χρονικό διάστημα περί το μεγαλύτερο ή θα πέσει στην επιφάνειά του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σελήνη που κινείται επί σχεδόν κυκλικής τροχιάς γύρω από τη Γη, δεν πέφτει επ΄ αυτής αλλά ούτε και φεύγει στο διάστημα, γιατί ανά πάσα στιγμή η φυγόκεντρος δύναμη ισοφαρίζει την έλξη της Γης. Ισχύουν δηλαδή ταυτόχρονα οι πρώτοι δύο Νόμοι του Νεύτωνα. Αν ίσχυε μόνο ο πρώτος νόμος η Σελήνη ή οι τεχνητοί δορυφόροι θα κινούνταν ευθύγραμμα και ομαλά. Η Γη όμως κατά τον 2ο νόμο του Νεύτωνα (νόμος έλξης) επιδρά στη Σελήνη με συνέπεια να κινείται επί σχεδόν κυκλικής τροχιάς. Το ίδιο ισχύει και για τους τεχνητούς δορυφόρους που περιφέρονται γύρω από τη Γη.