Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Σοφία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Προσωποποίηση της σοφίας. Άγαλμα στην Έφεσο.
Προσωποποίηση της σοφίας. Άγαλμα στην Έφεσο.

Η σοφία είναι η δυνατότητα να συνδυάζεται μια κεκτημένη γνώση με την εμπειρία και την έμφυτη κατανόηση. Είναι η φρόνιμη και λογική εφαρμογή της γνώσης. Επίσης, μπορεί να λεχθεί ότι η σοφία είναι η σφαιρική κρίση και αντίληψη καταστάσεων και γεγονότων.

Θεολογία

Σε ιερά κείμενα, όπως στη Βίβλο. Η σοφία αναφέρεται ως μία απ' τις ιδιότητες του Θεού, ιδιαίτερα στις μονοθεϊστικές θρησκείες. Στον Ψαλμό 104, στίχο 24 βλέπουμε το εξής:

"ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτήσεώς σου."

Γενικά, υπάρχει η πεποίθηση, τόσο μέσα στον Ιουδαϊσμό όσο και στο Χριστιανισμό, ότι ο Κόσμος φτιάχτηκε απ' το Θεό με σοφία.

Η Σοφία στον Βουδισμό και Ινδουισμό

Στον Βουδισμό η σοφία αναφέρεται με τον ορισμό Σουνιάτα: που σημαίνει γνώση. Εκεί πιστεύουν ότι τα ορατά αντικείμενα δεν έχουν κάποια ύπαρξη μέσα τους, αλλά πρέπει να αντιληφθούν δια της σοφίας.

Στον Ινδουισμό η σοφία ονομάζεται Βίντια και αποκτάται με τις ασκήσεις γιόγκα.