Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Σημεία ορίζοντος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Τα Σημεία ορίζοντος (points of Horizon) προσδιορίζονται δια των παρακάτω ευθειών.

  • Η ευθεία γραμμή που προκύπτει από την τομή του επιπέδου του ορίζοντα και του επιπέδου του μεσημβρινού ενός τόπου ονομάζεται μεσημβρινή γραμμή. Η μεσημβρινή γραμμή είναι αυτή που δεικνύει την κατεύθυνση Βορρά -Νότου η οποία στη θάλασσα καταφαίνεται από την πυξίδα του πλοίου.
  • Η ευθεία γραμμή που προκύπτει από την τομή του επιπέδου του μαθηματικού ορίζοντα και του πρώτου κατακορύφου ονομάζεται γραμμή Απηλιώτη - Ζέφυρου ή γραμμή Ανατολής - Δύσης. Η γραμμή αυτή είναι κάθετη με την προηγούμενη, μεσημβρινή γραμμή, σχηματίζοντας γωνία 90°.

Η κατεύθυνση Απηλιώτη (Α) ορίζεται από τα δεξιά του σημείου Β της μεσημβρινής γραμμής και η κατεύθυνση Ζέφυρου (Ζ) προς τ΄ αριστερά αυτής.
Έτσι οι γραμμές Β-Ν και Α-Ζ είναι κάθετες μεταξύ τους αποδίδοντας τα τέσσερα κύρια σημεία (cardinal points): Βορράς (North), Νότος (South), Απηλιώτης ή Ανατολή (East) και Ζέφυρος ή Δύση (West).