Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ρωμανία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ρωμανία Το όνομα αυτό απαντάται για πρώτη φορά το 330. Κατ΄ αρχή μέχρι τον 5ο αι. δήλωνε άλλοτε τις δυτικές επαρχίες του Ρωμαϊκού κράτους, άλλοτε τις ανατολικές. Από της κατάλυσης της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 476, το όνομα άρχισε να σημαίνει αποκλειστικά το Βυζάντιο. Είναι αληθές ότι οι Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι σπάνια μεταχειρίστηκαν τη λέξη αυτή για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Παρά ταύτα τα παραδείγματα είναι άφθονα από τον ΙΑ' αι. όπου οι Αυτοκράτορες στις εμπορικές συνθήκες που υπέγραφαν με άλλες χώρες χρησιμοποιούσαν τον όρο Ρωμανία. Επίσης οι ξένοι περιηγητές ματαχειρίζονταν αυτόν τον όρο όπως ο Μουσουλμάνος Πρίγκιπας Μελίκ που από αυταρέσκεια αυτονομάζοταν "Μέγας Μελίκ πάσης Ρωμανίας και Ανατολής".

Η ίδρυση των διαφόρων λατινικών κρατών στην Ανατολή είχε ως αποτέλεσμα την ευρύτερη διάδοση του ονόματος. Η επί των ερειπίων του καταλυθέντος Βυζαντινού κράτους ιδρυθείσα Αυτοκρατορία φέρει το όνομα: "IMPERIUM ROMANIAE". Ο Δόγης της Βενετίας έφερε τον τίτλο: "Dominus quartae partis et dimidiae totius Imperii Romaniae". Μετά δε την κατάλυση της Λατινικής Αυτοκρατορίας, με το όνομα Ρωμανία σήμαιναν εκ νέου το Βυζάντιο. Σημειωτέο ότι σε μερικές περιπτώσεις με το όνομα αυτό αναφέρεται η Μικρά Ασία, η Πελοπόννησος ακόμη και το Ναύπλιο που ονομαζόταν μέχρι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα Napoli di Romania.

Τέλος με αυτό το όνομα φέρονταν χειροβομβίδες ιταλικής κατασκυής στο 2ο Π.Π.