Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ρεζιοναλισμός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο διεθνής όρος ρεζιοναλισμός (regionalism) σημαίνει γενικά την οποιαδήποτε μελέτη και αναφορά κοινωνικών φαινομένων (social phenomena) σε σχέση πάντα με την εντοποιότητα (την περιοχή - region) στην οποία και παρατηρούνται. Κατά τον ρεζιοναλισμό ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται όσον αναφορά προς αυτό τούτο το φυσικό περιβάλλον, συμπεριαμβάνοντας και την όποια πολιτιστική παρουσία () στην ίδια περιοχή, ως μέρος του όλου, υποστηρίζοντας ακριβώς την αλληλεξάρτηση μεταξύ των πολιτιστικών και των φυσικών στοιχείων μιας περιοχής.

Στη πράξη όλες οι κοινωνικές επιστήμες χρησιμοποιούν τον όρο εξετάζοντας κατά περιοχή, με τον ίδιο περίπου τρόπο, και με ελάχιστες διαφορές επί των στοιχείων που εξετάζουν. Ο Ραζιοναλιστής ερευνητής θεωρεί πάντα μια υπό εξέταση περιοχή ως μέρος, μονάδα, ένα μικρόκοσμο κοινωνίας, που αποτελείται από ένα σύνολο συντελεστών που συναπαρτίζουν το σχέδιο λειτουργίας της, όπου οι συντελεστές μπορούν να γίνουν κατανοητοί μόνο και εφόσον θεωρηθούν μέρος ένός όλου, μιας γενικότερης περιοχής.
Συνεπώς ο όρος καλύπτεται περισότερο ως γεωγραφικός όπου στο ένα άκρο τοποθετείται η άποψη ότι η κοινωνία αποτελεί ούτε λίγο ούτε πολύ την αντανάκλαση του φυσικού περιβάλλοντος, (όπως πρεσβεύει ο Ratzel) με συνέπεια η περιοχή να θεωρείται ως ένα φωτογραφικό σύμπλεγμα κλίματος, τοπογραφίας, μορφολογίας εδάφους, ορυκτών κ.λπ. Στο άλλο δε άκρο τοποθετείται η θεωρία του Zimmerman (περί προσωπικοτήτων των περιοχών - regional personalities) που πολλοί όμως γεωγράφοι την απορρίπτουν, θεωρώντας καλλίτερη εξέταση την πραγματοποίηση σειράς συστηματικών μελετών δια μέσου της αναπτυσσόμενης κουλτούρας μιας περιοχής και όχι τόσο με την απλή ορθόδοξη παρατήρηση των διαφόρων σχηματισμών της επιφάνειας της περιοχής.

Η ευρύτητα του φάσματος του ρεζιοναλισμού καταφαίνεται από το πλήθος των επιστημόνων που χρησιμοποιούν τον όρο, είτε κατ΄ ιδίαν, είτε και στα συνέδριά τους όπως: ανθρωπολόγοι, βιολόγοι, γεωγράφοι, γεωλόγοι, γεωπόνοι, εγκληματολόγοι, ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, οικολόγοι, οικονομολόγοι, πολιτειολόγοι, στατιστικοί, ψυχολόγοι κ.ά., καθώς επίσης και φιλόλογοι που ασχολούνται με ιδιαίτερες τοπικές λογοτεχνικές έρευνες.

Ιδιαίτερη όμως σημασία απόδίδεται στον όρο "Ρεζιοναλισμός" από τις Πολιτικές Επιστήμες που τον εξετάζουν ως εκδήλωση κινήματος.

  • Στην Ελληνική ο όρος αυτός αποδίδεται συνηθέστερα ως Τοπικισμός και σπανιότερα ως Περιφερισμός.

Παρατηρήσεις

Δείτε επίσης

  • Ρεζιοναλισμός (κίνημα)

Πηγές

  • Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών UNESCO τ.3ος σ.833-4