Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Πόλη-κράτος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η πόλις-κράτος ήταν διοικητική διαίρεση της Αρχαίας Ελλάδας μέχρι την άνοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Μακεδονίας στην εξουσία. Χαρακτηρηστικά παραδείγματα των πόλεων-κρατών είναι η Αθήνα και η Σπάρτη, που αποτέλεσαν τις δυο υπερδυνάμεις του αρχαίου κόσμου. Η κόντρα των δύο αυτών πόλεων-κρατών άρχισε και φάνηκε από τους Πελοποννησιακούς πολέμους. Παρόλο αυτά κατάφεραν και συνεργάστηκαν για να αντιμετωπίσουν την Περσική απειλή. Όμως, με την άνοδο στο Μακεδονικό θρόνο του Μεγάλου, μετέπειτα, Αλεξάνδρου μειώθηκε η δύναμη τους. Ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε την Μακεδονία κυρίαρχη δύναμη του κόσμου και κατάφερε να εξουσιάζει όλη την Ελλάδα.