Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Πολλαπλασιασμός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στα μαθηματικά, πολλαπλασιασμός είναι μία στοιχειώδης αριθμητική πράξη, που εφαρμόζεται σε δύο όρους, τους παράγοντες και παράγει ένα αποτέλεσμα, το γινόμενο. Όταν ένας από τους παράγοντες είναι ακέραιος αριθμός, ο πολλαπλασιασμός ισοδυναμεί με το επαναλαμβανόμενο άθροισμα του άλλου παράγοντα.

\displaystyle  a \times n = \underbrace{a + \cdots + a}_{n}

Για παράδειγμα, 4 × 7 (προφορικά, "τέσσερα επί επτά") είναι το ίδιο με 7 + 7 + 7 + 7.

Τα κλάσματα πολλαπλασιάζονται με ξεχωριστό πολλαπλασιασμό των αριθμητών και των παρονομαστών τους: a/b × c/d = (ac)/(bd). Για παράδειγμα, 2/3 × 3/4 = (2×3)/(3×4) = 6/12 = 1/2.

Ο πολλαπλασιασμός ορίζεται για τους πραγματικούς και μιγαδικούς αριθμούς, τα πολυώνυμα, τους πίνακες και άλλες μαθηματικές ποσότητες. Το αντίθετο του πολλαπλασιασμού είναι η διαίρεση.

Αυτό το άρθρο βασίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της αγγλικής Βικιπαίδιας.