Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Πολική απόσταση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πολική απόσταση (ΡD ή Ρ) χαρακτηρίζεται στην αστρονομία και αστρονομική ναυτιλία η γωνιακή απόσταση ενός ουράνιου σώματος από τον ουράνιο πόλο και υπολογίζεται επί του ωρικού κύκλου. Αποτελεί το συμπλήρωμα της απόκλισής και μπορεί να μεταβληθεί από 0° έως 90°.
Η πολική απόσταση ισούται με 90° μείον την απόκλιση του ουράνιου σώματος, δηλαδή ΡD = 90° ± δ, (+) για φ και δ ετερώνυμα και (-) για φ και δ ομώνυμα. Η πολική απόσταση ενός ουράνιου σώματος στον ουράνιο ισημερινό ισούται με 90°.