Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Πολεοδομικός κανονισμός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πολεοδομικός Κανονισμός είναι το κείμενο που καθορίζει τις πολεοδομικές παραμέτρους ανάπτυξης μιας πολεοδομικής ενότητας. Ο παραπάνω κανονισμός καθορίζεται από πολεοδομική
μελέτη που έχει εκπονηθεί στα όρια μιας πολεοδομικής ενότητας ενός οικιστικού συνόλου. Στον πολεοδομικό κανονισμό αναφέρονται οι όροι δόμησης για την ανάπτυξη ενός οικιστικού συνόλου.

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελείται από τον πολεοδομικό κανονισμό και μια σειρά σχέδιων που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας που λέγεται φυσικός σχεδιασμός.

Μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία που καθορίζονται από τον πολεοδομικό κανονισμό είναι : ο Συντελεστής δόμησης, η αρτιότητα οικοπέδου, το μέγιστο ύψος των κτιρίων και
άλλα στοιχεία που συνθέτουν την ανάπτυξη των κτιριακών εγκαταστάσεων ενός οικιστικού συνόλου.