Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Πετρογένεση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Πετρογένεση ή Πετρογονία είναι ιδιαίτερος επιστημονικός κλάδος της Πετρολογίας και έχει ως αντικείμενο έρευνας την προέλευση, δομή και εξέλιξη των διαφόρων πετρωμάτων.

Αυτό το αντικείμενο έρευνας ξεκίνησε τον 18ο αιώνα, όταν οι γεωγράφοι της εποχής εκείνης είχαν χωρισθεί σε δύο ομάδες, εκ των οποίων η μία, οι αποκαλούμενοι "Ποσειδώνιοι", υποστήριζε την ποσειδώνεια προέλευση ενώ η άλλη, οι αποκαλούμενοι "Πλουτώνιοι", την πλουτώνια προέλευση. Οι πρώτοι δηλαδή πίστευαν πως όλα τα είδη των πετρωμάτων σχηματίσθηκαν εκ της απόθεσης των υδάτων, λαμβάνοντας έτσι την ονομασία από τον θεό της Ελληνικής Μυθολογίας Ποσειδώνα. Οι δε άλλοι υποστήριζαν ότι τα πετρώματα είχαν πυρογενή προέλευση, λαμβάνοντας έτσι το αντίστοιχο όνομα του θεού επίσης της Ελληνικής Μυθολογίας του Πλούτωνα.
Σοβαρότερες όμως έρευνες άρχισαν κατά τον 19ο αιώνα οι οποίες και οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τελικά τα πετρώματα ανάλογα με τους όρους της γένεσής τους διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

Τα εκρηξιγενή ή πυριγενή ή μαγματικά πετρώματα, που προέρχονται από στερεοποίηση μαζών που βρίσκονται σε κατάσταση τήξης
Τα ιζηματογενή πετρώματα, που προέρχονται ως χημικά ιζήματα (π.χ. ασβεστόλιθοι) ή μηχανικά ιζήματα, εκ των πυριγενών και
Τα μεταμορφωσιγενή πετρώματα ή κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, που προέρχονται από παλαιότερα πετρώματα που αλλοιώθηκαν υπό την επίδραση διαφόρων παραγόντων (Θερμότητα, πίεση, κ.λπ.).