Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Περιφέρειες της Ελλάδας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Οι Περιφέρειες είναι διοικητική υποδιαίρεση της Ελλάδας. Υπαρχουν 13 περιφέρειες (9 στην ηπειρωτική περιοχή της χώρας και 4 στα νησιά), οι οποίες είναι διαιρούνται περαιτέρω σε 51 νομούς. Η διαίρεση της χώρας σε Περιφέρειες θεσπίστηκε με το άρθρο 61 του Νόμου 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή Ανάπτυξη - Δημοκρατικός Προγραμματισμός». Μεταγενέστερα, ο Νόμος 2503/97 (ΦΕΚ 107Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», έδωσε στις Περιφέρειες τον χαρακτήρα ενιαίας αποκεντρωμένης μονάδας διοίκησης του κράτους, με δικό της προσωπικό, δικές της υπηρεσίες και δικό της προϋπολογισμό. Η Περιφέρεια έχει δημοσιονομική αυτοτέλεια και η διάρθρωση της είναι ανεξάρτητη από τα Υπουργεία.

Περιφέρειες

Χάρτης της Ελλάδας με αριθμημένες τις περιφέρειες.
Χάρτης της Ελλάδας με αριθμημένες τις περιφέρειες.
 1. Αττική
 2. Στερεά Ελλάδα
 3. Κεντρική Μακεδονία
 4. Κρήτη
 5. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
 6. Ήπειρος
 7. Ιόνια νησιά
 8. Βόρειο Αιγαίο
 9. Πελοπόννησος
 10. Νότιο Αιγαίο
 11. Θεσσαλία
 12. Δυτική Ελλάδα
 13. Δυτική Μακεδονία

Επιπλέον, υπάρχει μια αυτόνομη περιοχή, το Άγιο Όρος, ένα μοναστικό κράτος κάτω από την Ελληνική κυριαρχία. Βρίσκεται στην ανατολικότερη των τριών μεγάλων χερσονήσων της Χαλκιδικής.