Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Παννονία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Θέση της Παννονίας στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία
Θέση της Παννονίας στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία

Η Παννονία είναι η αρχαία περιοχή που συνόρευε βόρεια και ανατολικά με το Δούναβη , γειτνιάζει δυτικά με τη Β. Ιταλία και νότια με τη Δαλματία και την άνω Μοισία .

Τμήματα της Παννονίας ανήκουν σήμερα στη Σερβία και σε όλα τα γύρω απ'αυτήν κράτη . Σήμερα ο όρος Παννονία χρησιμοποιήται για το βόρειο τμήμα της πρώην Γιουγκοσλαβίας (πεδιάδα της Παννονίας) .