Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Παμψυχισμός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο λεγόμενος Παμψυχισμός αποτελεί φιλοσοφική θεωρία σύμφωνα με την οποία κάθε μορφή της ύλης δεν είναι μόνο ζώσα, κατά τον υλοζωισμό, αλλά φέρει και ψυχική φύση ανάλογη με αυτή του ανθρωπίνου πνεύματος.

Με την ευρύτερη σημασία του όρου, (της θεωρίας αυτής), συνεπάγεται ότι τελικά η ψυχή διαδραματίζει ηγετικό ρόλο μέσα στη Φύση γεγονός που έχει ως συνέπεια ο μηχανισμός των φυσικών δυνάμεων, κατά τη θεωρία του φυσιοκαλισμού να κατευθύνεται από μιά ανώτερη ψυχική δύναμη, θεωρία που υποστηρίζουν οι Παράκελσος, Φέχνερ, Μπέχερ και Βεντσλ.

Σε μιά ακόμη περισσότερο ριζοσπαστική έννοια και σημασία ο παμψυχισμός σημαίνει ότι κάθε σώμα αποτελεί φαινόμενο μιας ψυχικής πραγματικότητας. Με αυτόν τον προσδιορισμό, που δέχεται αρχικά ο Λάιμπνιτς, καταλήγει στο ότι η πραγματικότητα τελικά είναι οι μονάδες.

Πηγές

  • Πάπυρος Λαρούς Μπριττάνικα τ.48ος, σ.48