Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Παλιγγενεσία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Παλιγγενεσία σε αντιδιαστολή του όρου παλιγγένεση είναι φιλοσοφικός όρος με τον οποίο χαρακτηρίζεται η ομώνυμη φιλοσοφική θεωρία κατά την οποία τα ίδια τα γεγονότα διαδέχονται το ένα του άλλου με την ίδια σειρά και τάξη της γέννησης - θανάτου και πάλι(ν) γέννησης (παλιγγενεσία) κ.ο.κ.

Η Παλιγγενεσία ανήκει στην αρχαλια στωϊκή φιλοσοφία, από την οποία και προέρχεται, και που επανεμφανίσθηκε στην εποχή του Σοπενχάουερ, από την οποία φαίνεται πως και η φιλοσοφική θεωρία του Νίτσε έχει δανειστεί ορισμένα στοιχεία και θέσεις.

Με τον όρο "εθνική παλιγγενεσία" προσδιορίστηκε η κατάληξη του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων του 1821 και η συγκρότηση και ανάδειξη του νεοπαγούς και ανεξάρτητου τότε Βασιλείου της Ελλάδος, και όχι βεβαίως του έθνους που έτσι κι αλλιώς υπήρχε σε όλη την ιστορική διαδρομή, και αυτό κατ΄ άλλους ως σύνδεση από τη ρωμαϊκή κατοχή του ελλαδικού χώρου, κατ΄ άλλους από την οθωμανική κατοχή (1453).