Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Οξείδιο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Οξείδιο είναι όρος στη Χημεία με τον οποίο προσδιορίζεται και ονομάζεται οποιαδήποτε χημική ένωση στο μόριο της οποίας υφίσταται άτομο ή άτομα του οξυγόνου.

Το οξείδιο είναι προϊόν της χημικής αντίδρασης που καλείται οξείδωση. Κάθε οξείδιο λαμβάνει ως όνομα εκείνο του στοιχείου με το οποίο συνδέεται το οξυγόνο π.χ. οξείδιο του αζώτου, οξείδιο του υδρογόνου (νερό) κλπ.

Διακρίνονται σε κανονικά όταν τα στοιχεία έχουν τα γνωστά σθένη τους και σε μήν κανονικά όταν τα στοιχεία δεν έχουν τα γνωστά σθένη.

Τα οξείδια αποτελούν μεγάλο μέρος των χημικών ουσιών. Οξείδια ονομάζονται οι ενώσεις των στοιχείων με το οξυγόνο. Τα περισσότερα οξείδια έχουν γενικό τύπο Σ2Οx Όπου, χ είναι ο αριθμός οξέίδωσης του στοιχείου Σ Τα οξείδια ονομάζονται με τη λέξη οξείδιο και ακολουθεί το όνομα του στοιχείου π.χ. CaO : Οξείδιο του ασβεστίο