Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ομόλογη σειρά

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ομόλογη σειρά ονομάζεται το σύνολο εκείνων των οργανικών ενώσεων για τις οποίες ισχύουν τα εξής:

 • Παριστάνονται με τον ίδιο γενικό μοριακό τύπο (ΓΜΤ)
 • Κάθε μέλος διαφέρει από το αμέσως προηγούμενο ή από το αμέσως επόμενο κατά μια ομάδα του μεθυλενίου, -CH2-.
 • Όλα τα μέλη έχουν ανάλογη σύνταξη (ίδιο τρόπο σύνδεσης των ατόμων και τους ίδιους δεσμούς) και περιέχουν την ίδια χαρακτηριστική ομάδα με αποτέλεσμα να έχουν όμοιες χημικές ιδιότητες και κοινές μεθόδους παρασκευής.

Οι χημικές ομόλογες σειρές αποτελούν απλούστερη ταξινόμηση των χημικών τάξεων κυρίως για λόγους ευκολίας και μελέτης αυτών.

Χημικές ομόλογες σειρές

 1. Αλκάνια ή Παραφίνες (κορεσμένοι υδρογονάνθρακες).
 2. Αλκένια ή Ολεφίνες (ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με ένα διπλό δεσμό).
 3. Αλκίνια (ακόρεστοι υδρογονάνθρακές με ένα τριπλό δεσμό)
 4. Αλκαδιένια (ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με 2 διπλούς δεσμούς).
 5. Αλκυλαλογονίδια
 6. Κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες
 7. Κορεσμένοι μονοσθενείς αιθέρες
 8. Κορεσμένες μονοσθενείς αλδεϋδες
 9. Κορεσμένες μονοσθενείς κετόνες
 10. Κορεσμένα μονοκαρβονικά οξέα
 11. Εστέρες κορεσμένων οξέων
 12. Κορεσμένες μονοσθενείς αμίνες και
 13. Κορεσμένα μονοσθενή νιτρίλια