Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Νύκτα της 4ης Αυγούστου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τη χαρακτηριστική ονομασία Νύκτα της 4ης Αυγούστου ή νύκτα της τετάρτης Αυγούστου έμεινε στην Ιστορία το αξιομνημόνευτο γεγονός που συνέβη την νύκτα της 4ης Αυγούστου του 1789 στη γαλλική Εθνοσυνέλευση, όπου τα μέλη των προνομιούχων τάξεων ψήφισαν ενθουσιωδώς την πρόταση του υποκόμητα ντε Νεϊγύ (Noailles). Με την πρόταση αυτή καταργήθηκαν τα περισσότερα των φεουδαλικών δικαιωμάτων της αριστοκρατικής τάξης.