Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Νόμος της παγκόσμιας έλξης

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Οι ελκτικές δυνάμεις κρατούν τους πλανήτες σε σταθερές αποστάσεις και τροχιές γύρω από τον ήλιο. (Η εικόνα δεν βρίσκεται σε κλίμακα)
Οι ελκτικές δυνάμεις κρατούν τους πλανήτες σε σταθερές αποστάσεις και τροχιές γύρω από τον ήλιο. (Η εικόνα δεν βρίσκεται σε κλίμακα)

Ο Ισαάκ Νεύτων (1642-1727) διετύπωσε τον περίφημο Νόμο της παγκόσμιας έλξης όπου κατ΄ αυτόν:

  • Οι ελκτικές δυνάμεις μεταξύ δύο ουρανίων σωμάτων είναι ανάλογοι των μαζών τους και αντιστρόφως ανάλογοι του τετραγώνου της μεταξύ των κέντρων τους απόστασης.

Ο παραπάνω νόμος εκφράζεται με τη μαθηματική σχέση:

F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}

όπου F είναι η ελκτική δύναμη, G η παγκόσμια σταθερά, m1 και m2 οι μάζες των δύο σωμάτων, και r η μεταξύ τους απόσταση.

  • Η παγκόσμια ελκτική σταθερά: G  = \left(6.6742 \plusmn 0.001 \right) \times 10^{-11} \ \mbox{N} \ \mbox{m}^2 \ \mbox{kg}^{-2} \,).

Σημειώσεις

Δια του παραπάνω Νόμου δόθηκε η φυσική εξήγηση των προηγηθέντων νόμων του Κέπλερ που και εκείνοι προέρχονταν από τις παρατηρήσεις του Τύχο Μπράχε. Όμως προς χάριν του Νόμου αυτού ο Νεύτων θεωρήθηκε "πατέρας της ουράνιας μηχανικής".

Δείτε επίσης