Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μόριο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως μόριο στην επιστήμη εννοείται το ελάχιστο συστατικό ενός στοιχείου ή μιας ένωσης (μιάς καθαρής ουσίας) που μπορεί να υπάρξει σε ελεύθερη κατάσταση, διατηρώντας τις φυσικές και χημικές ιδιότητες του στοιχείου ή της ένωσης. Από χημικής άποψης είναι το σύνολο δύο ή περισσοτέρων ατόμων τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με χημικούς δεσμούς. Τα άτομα μπορεί να είναι του ιδίου ή διαφορετικών στοιχείων (Η2 (διατομικό μόριο) ή ΗCl (δύο διαφορετικά άτομα). Η απεικόνιση ενός μορίου είναι δυνατόν να γίνει με διαφορετικούς τρόπους. Ένας είναι με την δομική του παράσταση, στην οποία τα σύμβολα των ατόμων ενώνονται με ευθείες γραμμές που αντιπροσωπεύουν τους χημικούς δεσμούς ή πιο απλά γράφοντας την μοριακή του παράσταση.