Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μηχανιστικός υλισμός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ο μηχανιστικός υλισμός είναι ένα επιστημονικό φιλοσοφικό δόγμα, κατά το οποίο ένα φυσικό φαινόμενο ή μία φυσική διεργασία που φέρει κάποιο αποτέλεσμα αισθητά υπαρκτό, δεν υποκρύπτει κάποια αόρατη ή απροσδιόριστη από τις ανθρώπινες αισθήσεις γενεσιουργό αιτία.


Βασικές Αρχές:

  • Οποιαδήποτε εξέλιξη ερμηνεύεται με τους νόμους της Μηχανικής, δηλαδή με την μηχανική κίνηση της ύλης και όχι με την ποιοτική της αλλαγή. Η ποιοτική αλλαγή οφείλεται δηλαδή στη μηχανική κίνηση.
  • Οι Φυσικοί Νόμοι είναι αναλλοίωτοι και καθορίζουν τα πάντα. Κάθε αποτέλεσμα οφείλεται σε κάποιο αίτιο, και ανάμεσά τους δρά ο φυσικός νόμος.
  • Η φυσική πραγματικότητα, τα φυσικά αντικείμενα υπάρχουν, ανεξάρτητα από την εμπειρία, τη συνείδηση και τις αισθήσεις του ανθρώπου.


Κύριος εκπρόσωπος του μηχανιστικού υλισμού είναι ο Ρενέ Ντεκάρτ.