Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μαύρη Τετάρτη

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στους βρετανικούς πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους, η Μαύρη Τετάρτη αναφέρεται στις 16 Σεπτεμβρίου 1992 που η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει τη Λίρα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) εξαιτίας των ενεργειών εμπόρων συναλλάγματος με κυριότερο παίχτη τον Τζωρτζ Σόρος που κέρδισε πάνω από US$1,000,000,000 εκείνη τη μέρα. Το 1997, το βρετανικό θησαυροφυλάκιο υπολόγισε το κόστος στα £3,300,000,000. Οι απώλειες στις συναλλαγές κατά τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο υπολογίστηκαν στα £800,000,000, αλλά η κύρια απώλεια στους φορολογούμενους προήλθε από το γεγονός ότι αν γινόταν υποτίμηση, αυτή η υποτίμηση θα συνεπαγόταν κέρδη. Τα χαρτιά δείχνουν ότι αν η κυβέρνηση είχε διατηρήσει $24,000,000,000 αποθέματα σε ξένο συνάλλαγμα, και η λίρα είχε πέσει κατά αυτό το ποσό, τότε το Ηνωμένο Βασίλειο θα είχε κερδίσει £2,400,000,000 από την υποτίμηση της λίρας. (Financial Times, 10 Φεβρουαρίου 2005).