Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μαθηματική Οικονομική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Μαθηματική Οικονομική, Η μαθηματική ανάλυση χρησιμοποιείται ως μεθοδολογικό εργαλείο στα πλαίσια της οικονομικής ανάλυσης. Έτσι όλες οι νέες θεωρίες (αλλά και η μεταγραφή των παλιών) χρησιμοποιούν μαθηματικούς συμβολισμούς στην προσπάθειά τους να γενικεύσουν τα συμπεράσματά τους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπειρική εξήγηση της πραγματικότητας.

Ένα σύστημα αξιωμάτων όπως π.χ. ο ορθολογισμός του καταναλωτή ή η αξιωματική διατύπωση της συμπεριφοράς υπό συνθήκες κινδύνου κλπ παράγει θεωρήματα τα οποία αποτελούν προτάσεις της οικονομικής θεωρίας.

Η μαθητική οικονομική ελέγχει την εσωτερική συνέπεια των θεωριών αυτών, με προεκτάσεις οι οποίες μπορούν να διαπεράσουν όλα τα επίπεδα της οικονομικής θεωρίας.