Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Μίγμα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Γενικά ως μίγμαμείγμα) ή και μηχανικό μίγμα χαρακτηρίζεται ένα προϊόν ή ένα υλικό που αποτελείται από διάφορες χημικές ουσίες που όμως δεν συνδιάζονται (συνδέονται) μεταξύ τους με χημική διαδικασία.

Τα περισσότερα υλικά γύρω μας είναι ή χημικές ενώσεις ή μίγματα. Και ενώ οι χημικές ενώσεις περιέχουν σωματίδια χημικών στοιχείων που συνδέονται με ισχυρές μεταξύ τους ελκτικές δυνάμεις, αντίθετα τα μίγματα περιέχουν ανακατεμένα στοιχεία ή ενώσεις σε χαλαρή όμως σύνδεση μεταξύ τους.

Τα συστατικά του μίγματος διαχωρίζονται σχετικά εύκολα με μηχανικά μέσα, σημαντικότεροι μεθόδοι των οποίων είναι: η απόσταξη, η διήθηση, η ηλεκτροφόρηση, η εξάνθηση κ.ά. σε αντίθεση με τις χημικές ενώσεις που τα αρχικά συστατικά των διαχωρίζονται μόνο με χημικά μέσα.

Για παράδειγμα μηχανικό μίγμα είναι η μαύρη πυρίτιδα (κοινώς: μπαρούτι) που αποτελείται από άνθρακα, θείο και νίτρο (νιτρικό άλας). Το ότι είναι μηχανικό μίγμα αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι με έκπλυση με διθειάνθρακα αφαιρείται εξ αυτής το θείο, και στη συνέχεια δι΄ εξατμίσεως απομονώνεται από το διθειάνθρακα. Στη συνέχεια με παρόμοιο τρόπο (με νερό) απομονώνεται το νίτρο και παραμένει το τρίτο συστατικό ο άνθρακας.
Επίσης σε ανάμειξη θείου και σιδήρου, με μαγνήτη μπορεί ν΄ αφαιρεθεί ο σίδηρος. Αν όμως το μίγμα θείου - σιδήρου θερμανθεί τότε σχηματίζεται ο θειούχος σίδηρος που όμως αποτελεί χημική ένωση, όπου πλέον, είναι αδύνατον με μηχανικά μέσα να ληφθούν τ΄ αρχικά συστατικά.

  • Στα μηχανικά μίγματα συμεριλαμβάνονται και τα διαλύματα διαφόρων ουσιών αφού ο διαλύτης (το διαλυτικό μέσον) μπορεί ν΄ απομακρυνθεί δια της εξάτμισης οπότε και παραμένει η διαλυθείσα ουσία.