Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Λυκαονία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Λυκονία : Αρχαία χώρα της Μικράς Ασίας.

Ιστορικός χάρτης της Μ. Ασίας
Ιστορικός χάρτης της Μ. Ασίας


Τα όρια αυτής της χώρας μέχρι του Ξενοφώντος ήταν μάλλον περιορισμένα αφού και αυτό το Ικόνιο στη Κύρου ανάβαση φέρεται σαν πόλη της Φρυγίας. Αργότερα όμως η χώρα αυτή επεκτάθηκε και συνόρευε από Β. με τη Γαλατία, προς Ν. με τη Κιλικία, προς Α. με τη Καππαδοκία, προς Δ. με τη Φρυγία και ΝΔ με τη Πισιδία. Ως φυσικά όρια είχε Ν. τον Ταύρο και Β. τη λίμνη Τάττα.


Σχεδόν ολόκληρη η χώρα είναι έρημος και λευκή από την άφθονη κρητίδα και μόνο παρά το Ικόνιο αποτελεί όαση άξια λόγου (χαρακτηριστική η γύμνια της χώρας στη δορυφορική φωτό της Μικράς Ασίας). Περί προϊόντων δεν γίνεται λόγος αφού οι κάτοικοι ήταν ποιμένες το πλείστον, νομάδες και ληστές. Ο βίος αυτός κατέστησε το λαό πολεμικό και ουδέποτε αναγνώρισαν τη κυριαρχία των Περσών.


Πολιτικά η Λυκαονία ήταν μια χώρα ρευστή αφού η έκτασή της συνεχώς μεταβαλόταν. Πρώτος την αναφέρει ο Ξενοφών. Ο Πλίνιος αναφέρει 14 πόλεις με σπουδαιότερη το Ικόνιο. Από Αντωνίνου του Πίου μέχρι το τέλος του Γ'αι.μΧ υπήρχε το "Κοινόν Λυκαονίας" του οποίου μέλη ήταν οι πόλεις: Ικόνιο, Λύστρα, Λάρανδα και Δέρβη (όπου πολέμησαν οι Λυκάονες μετά του Κροίσου κατά των Περσών και μετά την ήττα υπάχθηκε τυπικά στους Πέρσες). Αργότερα περιήλθαν στους Μακεδόνες, Σελευκίδες, Ευμένη της Περγάμου, Αντίγονο, Αριαράθη Ε' της Καππαδοκίας (129πΧ), Ρωμαίους, Βυζάντιο και Σελτζούκους Τούρκους οι οποίοι κατέστησαν το Ικόνιο πρωτεύουσα.


Σήμερα η περιοχή αυτής της αρχαίας χώρας λέγεται Καραμανία από τη πόλη Καραμάν (αρχ. Λάρανδα). Στη περιοχή έχουν βρεθεί αρχαία νομίσματα του Αντιόχου Δ' με την επιγραφή "ΛΥΚΑΟΝΩΝ".