Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Καύση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Με τον όρο καύση ονομάζουμε ένα μεγάλο αριθμό φαινομένων, που κοινό χαρακτηριστικό έχουν την γρήγορη οξείδωση μιας ουσίας, με ταυτόχρονα παραγωγή θερμότητας (εξώθερμη αντίδραση).

Από χημική άποψη, καύση είναι η ταχεία ένωση μιας ουσίας με το οξυγόνο. Είναι δηλαδή μια ειδική περίπτωση της οξείδωσης η οποία έχει επικρατήσει να λέγεται και βραδεία καύση.

Για να υπάρχει καύση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οξείδωση να γίνει γρήγορα, οπότε παρατηρείται και γρήγορη άνοδος της θερμοκρασίας των ουσιών που οξειδώνονται. Η άνοδος αυτή της θερμοκρασίας οφείλεται στο ότι οι μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας (αγωγιμότητα, ακτινοβολία, συναγωγή) δεν προλαβαίνουν να απομακρύνουν την παραγόμενη θερμότητα.

Στην Μηχανολογία, οι ουσίες που καίγονται ονομάζονται καύσιμα. Από τεχνική σκοπιά η ελεγχόμενη καύση των καυσίμων σε θαλάμους καύσης χρησιμοποιείται σε μια σειρά από εφαρμογές (π.χ. μηχανές εσωτερικής καύσης, λέβητες) για την παραγωγή θερμότητας και γενικότερα ενέργειας.

Μια μεγάλη σειρά καθημερινών δραστηριοτήτων βασίζονται την καύση και τα καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας.


Είδη καύσης

Τα διάφορα είδη καύσεως κατατάσσονται συνήθως με δύο τρόπους:

  • Ανάλογα με τα προϊόντα της καύσης:
  • Τέλεια καύση, όταν στα προϊόντα της καύσης δεν υπάρχουν καύσιμα συστατικά
  • Ατελής καύση, όταν στα προϊόντα της καύσης υπάρχουν καύσιμα που συνήθως είναι μονοξείδιο του άνθρακα και αιθάλη
  • Ανάλογα με τον τρόπο που γίνεται η καύση:
  • Καύση σε εστία (π.χ. ξύλα, κάρβουνα)
  • Καύση σε θάλαμο καύσης (π.χ. βενζινομηχανές, αεριοστρόβιλοι)