Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Κατάλογος ελληνικών τεχνολογικών φορέων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Οι σημαντικότεροι τεχνολογικοί φορείς στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθοι:

  • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), με έδρα Αμπελόκηποι Αθήνα.
  • Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ) Α.Ε. Έδρα: Άγ. Δημήτριος, Αθήνα.
  • Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), με έδρα Αγ. Παρασκευή Αττική.
  • Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ) Α.Ε. Έδρα: Λ. Βουλιαγμένης.
  • Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστουφαντουργίας Ένδυσης και Ινών (ΕΤΑΚΕΙ) Α.Ε. Έδρα: Καλλιθέα Αθήνα.
  • Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυριμάχων (ΕΚΕΠΥ) Α.Ε. Έδρα: Χαλκίδα.
  • Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου (ΙΧΘΥΚΑ) Α.Ε. Έδρα: Μεσολόγγι.
  • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης.
  • Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έδρα: Παράδεισος Αμαρουσίου, Αθήνα.
  • Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) Έδρα: Αθήνα.

Από τους παραπάνω φορείς οι τέσσερις πρώτοι (ΕΔΕΤ, ΕΒΕΤΑΜ, ΕΕΑΕ και ΕΤΑΤ) περιλαμβάνονται και στους Ερευνητικούς Φορείς Ελλάδος.

Οι φορείς αυτοί στην πλειοψηφία τους ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.