Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Κατάλογος γλωσσών της Ελλάδας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αυτός είναι ο κατάλογος των γλωσσών που μιλούνται στην Ελλάδα.


Πίνακας περιεχομένων

Αυτόχθονες γλώσσες

 • Ελληνική γλώσσα - Η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας. Μιλιέται από όλον τον πληθυσμό της χώρας και διακρίνεται σε διαλέκτους και ιδιώματα.

Νεοελληνικές διάλεκτοι

Οι μεγαλύτερες νεοελληνικές διάλεκτοι που ομιλούνται εντός τής επικράτειας του ελληνικού και του κυπριακού κράτους είναι:

Άλλες γλώσσες

 • Αρβανίτικη γλώσσα - Η γλώσσα είναι παθητικά κατανοητή ή μιλιέται από περίπου 140.000 άτομα στην Ελλάδα
 • Αρμενική γλώσσα - Άγνωστος ο συνολικός αριθμός, αλλά περίπου 250 μαθητές φοιτούν σε αρμενικά σχολεία
 • Βλάχικη γλώσσα - Η γλώσσα είναι παθητικά κατανοητή ή μιλιέται από περίπου 200.000 άτομα στην Ελλάδα
 • Βλάχικη (Μογλενίτικη) γλώσσα - Περίπου 3000 ομιλητές
 • Πομακική γλώσσα - Περίπου 30.000 ομιλητές στην Ελλάδα
 • Ισπανοεβραϊκή γλώσσα ή Λαντίνο - Γλώσσα των Σεφαρ(α)διτών (που αποτελούν την πλειονότητα των Ελλήνων Εβραίων). Ελάχιστοι ηλικιωμένοι ομιλητές. Οι νεότερες γενεές έχουν μόνο παθητική γνώση τής γλώσσας.
 • Σλαβομακεδονική γλώσσα1 - Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για τον αριθμό των ομιλητών
 • Τουρκική γλώσσα - Μιλιέται σε περιοχές της Θράκης. Είναι η μόνη γλώσσα στην οποία γίνονται μαθήματα σε ελληνικά σχολεία, πέρα από τα Ελληνικά.
 • Τσιγγάνικη γλώσσα (Ρομανί)

Γλώσσες μεταναστών

Υπάρχουν επίσης μετανάστες που μιλούν άλλες γλώσσες αλλά σε μικρότερους αριθμούς.


1: Δεν υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία κοινώς αποδεκτή ονομασία για τη σλαβικής προέλευσης γλώσσα που χρησιμοποιείται σε διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Στατιστικά

Το 2001 η εταιρία δημοσκοπήσεων VPRC [1] πραγματοποίησε δημοσκόπηση σχετικά με τις γλώσσες και τα ιδιώματα που ομιλούνται στην Ελλάδα.

Η έρευνα έγινε σε δείγμα 1095 ατόμων, αριθμός μικρός ίσως για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία της έρευνας εγείρονται από τον μεγάλο αριθμό ομιλητών Ιταλικών πανελλαδικά (1.4%), από την ανυπαρξία ομιλητών Ποντιακών στην Αττική, από το μεγάλο ποσοστό ομιλητών Τουρκικών στη Βόρεια Αττική (10%), από την ανυπαρξία ομιλητών Τσιγγάνικων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κ.ά.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν:

Κρητικά...............: 6,3%
Ποντιακά..............: 5,0%
Ηπειρώτικα............: 4,3%
Αρβανίτικα............: 3,3% 
Τουρκικά..............: 2,2%
Βλάχικα...............: 2,0%
Ιταλικά...............: 1,4%
Θρακιώτικα............: 1,1%
Ρώσικα................: 0,7%
Σλαβομακεδονικά.......: 0,6% 
Τσιγγάνικα............: 0,6% 
Κυπριακά..............: 0,4%
Βουλγάρικα............: 0,1%
Σαρακατσάνικα.........: 0,1%
Κάποια άλλη...........: 1,2%
Καμία από αυτές.......: 69,4%
Δεν γνωρίζω/δεν απαντώ: 1,1%

Όλοι σχεδόν οι ερωτηθέντες (98%) απάντησαν ότι θεωρούν ως μητρική τους γλώσσα την επίσημη ελληνική γλώσσα.

Βιβλιογραφία

 • Trudgill P., 2000, "Greece and European Turkey: From Religious to Linguistic Identity". Στο: Stephen Barbour and Cathie Carmichael (eds.), Language and Nationalism in Europe, Oxford : Oxford University Press, σελ. 240-263.
 • Κωνσταντίνος Τσιτελίκης, 2001, "Μειονοτικές γλώσσες στην Ελλάδα", Στο: Α.-Φ. Χριστίδης, Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.</ref>

Εξωτερικές συνδέσεις