Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Κατάλογος Ρωμαίων Αυτοκρατόρων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μάρκος Αυρήλιος, ο αυτοκράτορας-φιλόσοφος
Μάρκος Αυρήλιος, ο αυτοκράτορας-φιλόσοφος

Ο παρών κατάλογος Ρωμαίων Αυτοκρατόρων περιλαμβάνει τους αυτοκράτορες από το 27 π.Χ. (τον Καίσαρα Αύγουστο) μέχρι και τον Ηράκλειο, το 641 μ.Χ. Η φυσική συνέχειά του, σε χωριστό άρθρο, είναι ο κατάλογος των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου.

Πίνακας περιεχομένων

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία: Η αρχή

Αυτοκράτωρ Ονομασία στα λατινικά Έτος Σχόλια
Δυναστεία Ιουλίων - Κλαυδίων
Οκταβιανός Αύγουστος Gaius Octavius,
Gaius Iulius Caesar,
Imperator Caesar Augustus
27 π.Χ. –14 π.Χ.
Τιβέριος Α' Tiberius Claudius Nero,
Tiberius Caesar Augustus
14–37
Καλιγούλας Gaius Iulius Caesar,
Gaius Caesar Augustus Germanicus
37–41
Κλαύδιος Tiberius Claudius Nero Germanicus,
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus
41–54
Νέρων Lucius Domitius Ahenobarbus,
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
54–68
Η χρονιά των τεσσάρων αυτοκρατόρων
Γάλβας Servius Sulpicius Galba 68–69
Όθος / Όθων Marcus Salvius Otho 69
Βιτέλλιος Aulus Vitellius 69
Δυναστεία των Φλαβίων
Βεσπασιανός Titus Flavius Vespasianus 69–79
Τίτος Titus Flavius Vespasianus 79–81 Κολοσσαίο στη Ρώμη
Δομιτιανός Titus Flavius Domitianus 81–96
Δυναστεία των Αντωνίνων
Νέρβας Marcus Cocceius Nerva 96–98
Τραϊανός Marcus Ulpius Traianus 98–117
Αδριανός Publius Aelius Hadrianus 117–138 Τείχος του Αδριανού στη Βρετανία
Αντωνίνος Πίος Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus 138–161
Λούκιος Βέρος Lucius Ceionius Commodus,
Lucius Aelius Aurelius Commodus,
Lucius Aurelius Verus
161–169
Μάρκος Αυρήλιος Marcus Catilius Severus,
Marcus Annius Verus,
Marcus Aelius Aurelius Verus,
Marcus Aurelius Antoninus
161–180 Ο Καίσαρ-Φιλόσοφος
Κόμμοδος Marcus Aurelius Commodus Antoninus,
Lucius Aelius Aurelius Commodus
180–192
Η δεύτερη χρονιά των τεσσάρων αυτοκρατόρων
Πέρτιναξ Publius Helvius Pertinax 193
Δίδιος Ιουλιανός Marcus Didius Severus Iulianus 193
Δυναστεία των Σεβήρων
Σεπτίμιος Σεβήρος Lucius Septimius Severus 193–211
Καρακάλλας Lucius Septimius Bassianus,
Marcus Aurelius Antoninus
211–217
Γέτας / Γέτης Publius Septimius Geta 211
Μακρίνος Marcus Opellius Macrinus 217–218
Ηλιογάβαλος Varius Avitus Bassianus,
Marcus Aurelius Antoninus
218–222
Σεβήρος Αλέξανδρος Marcus Iulius Gessius Bassianus Alexianus,
Marcus Aurelius Severus Alexander
222–235
Αυτοκράτωρ Ονομασία στα λατινικά Έτος Σχόλια

Η κρίση του τρίτου αιώνα μ.Χ.

Αυτοκράτωρ Ονομασία στα λατινικά Έτος Σχόλια
Στρατιωτικοί - Αυτοκράτορες την εποχή της κρίσης
Μάξιμος ο Θράξ Gaius Iulius Verus Maximinus 235–238
Γορδιανός Α' Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus 238
Πουπιένος Marcus Clodius Pupienus Maximus 238
Βαλβίνος Decimus Caelius Calvinus Balbinus 238
Γορδιανός Γ' Marcus Antonius Gordianus 238–244
Φίλιππος ο Άραψ Marcus Iulius Philippus 244–249
Δέκιος Gaius Messius Quintus Traianus Decius 249–251
Οστιλιανός Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus 251
Τρεβονιανός Γάλλος Gaius Vibius Trebonianus Gallus 251–253
Αιμιλιανός Marcus Aemilius Aemilianus 253
Βαλεριανός Publius Licinius Valerianus 253–260
Γαλιηνός Publius Licinius Egnatius Gallienus 253–268
Καίσαρες της Γαλατίας
Πόστουμος Marcus Cassianius Latinius Postumus 260–269
Μάριος Marcus Aurelius Marius 269
Βικτορίνος Marcus Piav(v)onius Victorinus 269–271
Δομιτιανός 271
Τέτρικος Α' Gaius Pius Esuvius Tetricus 271–274
Ιλλυριοί αυτοκράτορες
Κλαύδιος ο Γοτθικός Marcus Aurelius Claudius Gothicus 268–270
Κουιντίλος Marcus Aurelius Claudius Quintillus 270
Αυρηλιανός Lucius Domitius Aurelianus 270–275
Τάκιτος Marcus Claudius Tacitus 275–276
Φλωριανός Marcus Annius Florianus 276
Πρόμπος Marcus Aurelius Probus 276–282
Κάρος Marcus Aurelius Carus 282–283
Καρίνος Marcus Aurelius Carinus 283–285
Αυτοκράτωρ Ονομασία στα λατινικά Έτος Σχόλια

Δεσποτεία

Αυτοκράτωρ Ονομασία στα λατινικά Έτος Σχόλια
Τετραρχία
Διοκλητιανός Diocles,
Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Iovius
284–305
Μαξιμιανός Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius 285–286 (Caesar)
286–305
Κωνσταντίνος Α' Flavius Valerius Constantius 293–305 (Caesar)
305–306
Γαλέριος Gaius Galerius Valerius Maximianus 293–305 (Caesar)
305–311
Σεβήρος Flavius Valerius Severus 305–306 (Caesar)
306–307
Μαξιμίνος Δάια Gaius Galerius Valerius Maximinus 305–310 (Caesar)
310–313
Λικίνιος Gaius Valerius Licinianus Licinius 308–324
Δυναστεία του Κωνσταντίνου
Κωνσταντίνος Α' Flavius Valerius Constantinus 306–337 Μεταφορά της πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντίνος Β' Flavius Claudius Constantinus 337–340 Αυτοκράτωρ της Γαλατίας, της Βρετανίας και της Ισπανίας
Κωνστάντιος Flavius Iulius Constans 337–350 Αυτοκράτωρ της Ιταλίας, της Παννονίας και της Αφρικής
Κωνστάντιος Β' Flavius Iulius Constantius 337–361 Αυτοκράτωρ της Ρωμαϊκής Ανατολής
Ιουλιανός Flavius Claudius Iulianus 361–363
Ιοβιανός Flavius Claudius Iovianus 363–364
Δυναστεία του Βαλεντινιανού
Βαλεντινιανός Α' Flavius Valentinianus 364–375 Αυτοκράτωρ της Δυτικής Αυτοκρατορίας
Ουάλης / Βαλεντιανός Flavius Iulius Valens 364–378 Αυτοκράτωρ της Ανατολικής Αυτοκρατορίας
Γρατιανός Flavius Gratianus 375–383 Αυτοκράτωρ της Δυτικής Αυτοκρατορίας
Βαλεντινιανός Β' Flavius Valentinianus 375–392 Αυτοκράτωρ της Δυτικής Αυτοκρατορίας
Δυναστεία του Θεοδοσίου
Θεοδόσιος Α' Flavius Theodosius 379–395
Μάγνος Μάξιμος Flavius Magnus Maximus 383–388 Σφετεριστής της Δυτικής Αυτοκρατορίας
Αρκάδιος Flavius Arcadius 395–408 Αυτοκράτωρ της Ανατολικής Αυτοκρατορίας
Ονώριος Flavius Honorius 395–423 Αυτοκράτωρ της Δυτικής Αυτοκρατορίας
Άτταλος Πρίσκος 409-415 Αυτοκράτωρ της Δυτικής Αυτοκρατορίας
Θεοδόσιος Β' Flavius Theodosius 408–450 Αυτοκράτωρ της Ανατολικής Αυτοκρατορίας
Βαλεντινιανός Γ' Flavius Placidus Valentinianus 425–455 Αυτοκράτωρ της Δυτικής Αυτοκρατορίας
Μαρκιανός Flavius Marcianus 450–457 Αυτοκράτωρ της Ανατολικής Αυτοκρατορίας
Άβιτος Flavius Eparchius Avitus 455–456 Αυτοκράτωρ της Δυτικής Αυτοκρατορίας
Θρακική Δυναστεία
Λέων Α' Flavius Valerius Leo 457–474 Αυτοκράτωρ της Ανατολικής Αυτοκρατορίας
Μαϊοριανός Flavius Iulius Valerius Maiorianus 457–461 Αυτοκράτωρ της Δυτικής Αυτοκρατορίας
Ανθέμιος Flavius Procopius Anthemius 467–472 Αυτοκράτωρ της Δυτικής Αυτοκρατορίας
Λέων Β' Flavius Leo 474 Αυτοκράτωρ της Ανατολικής Αυτοκρατορίας
Ιούλιος Νέπως Flavius Iulius Nepos 474–480
Ζήνων Tarasicodissa (Trascalissaeus)
Flavius Zeno
474–491 Αυτοκράτωρ της Ανατολικής Αυτοκρατορίας
Αναστάσιος Α' Flavius Anastasius 491–518
Δυναστεία του Ιουστινιανού
Ιουστίνος Α' Flavius Iustinus 518–527
Ιουστινιανός Α' Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus 527–565 Ιουστινιανός Κώδικας
Ιουστίνος Β' Flavius Iustinus 565–578
Τιβέριος Β' Flavius Tiberius Constantinus 578–582
Μαυρίκιος Flavius Mauricius Tiberius 582–602
Φωκάς Flavius Phocas 602–610
Δυναστεία του Ηρακλείου
Ηράκλειος Flavius Heraclius 610–641
Αυτοκράτωρ Ονομασία στα λατινικά Έτος Σχόλια

Σχετικά άρθρα

Σύνδεσμοι

Commons logo
Τα Κοινά έχουν βίντεο και φωτογραφίες σχετικά με το άρθρο

Πηγές

Το άρθρο αυτό βασίστηκε σε πίνακα από το άρθρο de:Liste der römischen Kaiser der Antike της Βικιπαίδειας στα Γερμανικά.