Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Κάθετος κύκλος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως κάθετοι κύκλοι ή κατακόρυφοι κύκλοι (vertical circles) στην Αστρονομία και στην Αστρονομική ναυτιλία ονομάζονται οι μέγιστοι κύκλοι που περιέχουν την κατακόρυφο ενός τόπου, διέρχονται επομένως από το Ζενίθ και Ναδίρ του τόπου και είναι κάθετοι προς τον μαθηματικό ορίζοντα.

Πρώτος κάθετος κύκλος (prime vertical circle) ονομάζεται ο κατακόρυφος κύκλος που τέμνει το επίπεδο του μεσημβρινού του τόπου κατά γωνία 90° και διέρχεται από τα σημεία ανατολής και δύσης του ορίζοντα.

Επίσης με την ονομασία "κατακόρυφος κύκλος" φέρεται και ο κύκλος του θεοδολίχου με τον οποίο μετρούνται τα ύψη των αστέρων.

  • Ο κατακόρυφος κύκλος που διέρχεται από έναν αστέρα ονομάζεται κατακόρυφος του αστέρος.