Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ιδεώδες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ο όρος «Ιδεώδες» ανακατευθύνει εδώ. Για άλλες χρήσεις, δείτε Ιδεώδες (αποσαφήνιση).

Ο όρος Ιδεώδες θεωρείται περισσότερο νεωτεριστικός προκειμένου ν΄ αποδοθεί στην ελληνική ο αγγλικός όρος Ideal. Η γενικότερη σημασία του όρου είναι ότι δηλώνει οτιδήποτε θεωρείται «υποδειγματικό πρότυπο» τόσο ως ύπαρξη όσο και ως δράση ακόμη και ηθικότητα. Έτσι επειδή ο όρος αυτός ενέχει το μέγιστο βαθμό τελειότητας, μπορεί να αφορά είτε πρόσωπο, είτε αντικείμενο είτε ιδιότητα.

Επειδή όμως αποτελεί το μέγιστο και τελικό σκοπό της βούλησης θεωρείται πως μπορεί ν΄ ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις τέλειας ύπαρξης ή πραγμάτωσής της. Με δεδομένα τα παραπάνω απαντώνται πολλά είδη ιδεωδών όπως:

  • Ατομικά ιδεώδη,
  • Κοινωνικά ιδεώδη,
  • Εθνικά ιδεώδη,
  • Θεωρητικά και πρακτικά ιδεώδη,
  • Αισθητικά ιδεώδη,
  • Θρησκευτικά ιδεώδη,
  • Ιστορικο-κοινωνικά ιδεώδη,
  • Ιστορικά ιδεώδη,
  • Υπερχρονικά ιδεώδη, ως και
  • Πανανθρώπινα ιδεώδη.

Το Ιδεώδες αποτελεί επίσης ιδιαίτερο όρο της Φιλοσοφίας, και των Μαθηματικών.

Δείτε επίσης