Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ιδέα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Αυτό το άρθρο χρειάζεται επιμέλεια ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές ορθογραφικής και συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.

Σημείωση: Πολλές φορές τα κείμενα στα οποία βρίσκεται αυτό το πρότυπο, παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Κάντε ένα σχετικό έλεγχο πριν ξεκινήσετε την επιμέλεια, αφού είναι πιθανό να διαγραφεί. Μετά την επιμέλεια του άρθρου, είστε ελεύθεροι να διαγράψετε αυτή την επισήμανση. Για περαιτέρω βοήθεια, δείτε τα άρθρα Πώς να επεξεργαστείτε μια σελίδα και Βικιπαίδεια:Οδηγός μορφοποίησης άρθρων.

Πίνακας περιεχομένων

Ιδέα - ιδέες

Η ιδέα προσδιορίζεται στο λεξικό ως κάθε παράσταση που σχηματίζεται από τη νόηση. Με αυτό τον τρόπο δεν ξεχωρίζει όμως από έννοια της σκέψης.

Η λέξη ιδέα χρησιμοποιείται για να ονομάσει μια νοητική λειτουργία του ανθρώπου.

Η διαφορά από τη σκέψη είναι ότι η σκέψη αποτελεί μία αυθόρμητη λειτουργία του εγκεφάλου και είναι ακατέργαστη. Η ιδέα αποτελεί το προϊόν επεξεργασίας πολλών σκέψεων για αρκετό χρόνο.

Η σκέψη παρέχει μία τάση επεξεργασίας των προβλημάτων μας, ενώ η ιδέα αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση που έχει παραχθεί ύστερα από κόπο και επεξεργασία των σκέψεών μας.

Η σκέψη όπως και η ιδέα μπορεί να είναι λογική ή παράλογη. Δηλαδή, η δημιουργία της σκέψης και η παραγωγή της ιδέας μπορεί να βασίζονται είτε σε λογικές είτε σε παράλογες νοητικές λειτουργίες.

Η ιδέα και η σκέψη μπορούν να διαδοθούν με την επικοινωνία των ανθρώπων, δίχως να χρειάζεται να τις παράγει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά.

Οι ιδέες παράγονται από τη σκέψη.

Aλλά και αυτές με τη σειρά τους καθορίζουν τον τρόπο σκέψης. Ο τρόπος σκέψης καθορίζει τους στόχους που έχει ο καθένας στη ζωή του και τις επιλογές του.

Άρα οι ιδέες παρόλο που είναι άϋλες, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο που ζούμε.

Οι ρυθμοί διάδοσης των ιδεών σχετίζονται ευθέως με την πρόοδο της κοινωνίας και της επιστήμης.

Την εποχή του Μεσαίωνα, όπου κάθε καινούργια ιδέα απαγορευόταν και τα μέσα επικοινωνίας των ανθρώπων ήταν περιορισμένα, η ανθρωπότητα άργησε πολύ να σημειώσει πρόοδο. Αντίθετα, όταν διαδόθηκε η τυπογραφία και δημιουργήθηκαν και οι πρώτες εγκυκλοπαίδειες, τότε σηματοδότηθηκε η βελτίωση της κοινωνίας και η πρόοδος της επιστήμης.

Η σημερινή εποχή οφείλει τη μεγάλη πρόοδό της στο διαδίκτυο και στην ψηφιοποίηση των δεδομένων. Πλέον είναι εύκολη η ηλεκτρονική πρόσβαση σε βιβλία και περιοδικά.

Το διαδίκτυο αποτελεί πραγματική επανάσταση στην επικοινωνία των ανθρώπων. Αυτή η επικοινωνία συνοδεύεται με τη διάδοση ιδεών, με νέες συνεργασίες και τελικά με πρόοδο.

Η ιδέα κατά τον Πλάτωνα αποτελεί το πρότυπο των αισθητών πραγμάτων.

Ο Πλάτωνας έδινε διαφορετική έννοια στη λέξη ιδέα από αυτή που έχει σήμερα.

Οι ιδέες αφορούν κάθε εκδήλωση της ανθρώπινης δραστηριότητας και προβληματισμού.

Δηλαδή υπάρχουν ιδέες για την οικονομία, την αρχιτεκτονική, τα ψυχολογικά προβλήματα κτλ…

Η υλοποίηση των ιδεών είναι το τελευταίο βήμα στη διαδικασία της νόησης.

Διότι οι ιδέες παράγονται για να λύσουν ένα πρόβλημα ή για να δείξουν το δρόμο προς την επιτυχία. Επομένως το τελευταίο βήμα είναι η υλοποίησή τους και η διαπίστωση αν είναι εύστοχες. Διαφορετικά, παράγονται καινούργιες ιδέες.