Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Θυμίνη

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Θυμίνη
Χημική Ονομασία 5-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Χημικός Τύπος C5H6N2O2
Μοριακή Μάζα 126.11 g/mol
Σημείο Τήξης 316 - 317 °C
Νούμερο CAS 65-71-4
SMILES CC1=CNC(NC1=O)=O
Chemical structure of thymine


H θυμίνη (γνωστή και ως 5-μεθυλο-ουρακίλη) είναι μια από τις δύο βάσεις πυριμιδίνης που συμμετέχουν στη δομή του DNA (η άλλη είναι η κυτοσίνη). Στο DNA η θυμίνη (T) συνδέεται πάντα με αδενίνη (Α) μέσω του σχηματισμού δύο δεσμών υδρογόνου.


Η θυμίνη υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν συμμετέχει στη δομή του RNA. Στο RNA το ρόλο της θυμίνης (T) τον έχει η ουρακίλη (U).


Σύνδεση της θυμίνης με δεοξυριβόζη δίνει το νουκλεοσίδιο δεοξυθυμιδίνη, ευρύτερα γνωστό ως θυμιδίνη. Προσθήκη μιας, δύο ή τριών φωσφορικών ομάδων στην θυμιδίνη δίνει TMP, TDP και TTP (μόνο-, δι-, τρι-, φωσφορική θυμιδίνη) αντίστοιχα.


Μια πειραματική μεθοδολογία στη Βιολογία αφορά τη χρήση ραδιενεργού θυμιδίνης προς μέτρηση του ρυθμού ενσωμάτωσής της, στο DNA διαρκώς διαιρούμενων κυττάρων (συνήθως καρκινικών).

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι