Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Θερμοταξία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Στη Βιολογία με τον όρο Θερμοταξία ή Θερμοτακτισμός χαρακτηρίζεται γενικά η ενεργητική κίνηση με την οποία αντιδρούν διάφοροι μικροοργανισμοί και ιδιαίτερα οι φυτικοί στις μεταβολές της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερα μάλιστα χαρακτηριστική είναι η κίνηση ενός μύκητα, του γένους Fuligo, προς τη μία των επιφανειών ενός διηθητικού χάρτη. Άν η μια επιφάνεια έχει για παράδειγμα θερμοκρασία 33° C (Κελσίου) και η άλλη μικρότερη, που παραμένει σταθερή, τότε ο μύκητας κινείται προς την πρώτη επιφάνεια. Όταν όμως, αυτή υπερβή τους 33 βαθμούς τότε ο μύκητας στρέφεται προς την άλλη επιφάνεια.

Δείτε επίσης