Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Αυτό το άρθρο είναι ορφανό καθώς λίγα ή και καθόλου άρθρα συνδέουν σε αυτό.

Παρακαλούμε βοηθήστε βάζοντας συνδέσμους προς αυτό σε άρθρα για σχετικά θέματα. (Ιανουαρίου 2008)

Αυτό το άρθρο χρειάζεται επιμέλεια ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές ορθογραφικής και συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.

Σημείωση: Πολλές φορές τα κείμενα στα οποία βρίσκεται αυτό το πρότυπο, παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Κάντε ένα σχετικό έλεγχο πριν ξεκινήσετε την επιμέλεια, αφού είναι πιθανό να διαγραφεί. Μετά την επιμέλεια του άρθρου, είστε ελεύθεροι να διαγράψετε αυτή την επισήμανση. Για περαιτέρω βοήθεια, δείτε τα άρθρα Πώς να επεξεργαστείτε μια σελίδα και Βικιπαίδεια:Οδηγός μορφοποίησης άρθρων.

Η θεωρία του Lewis στηρίζεται στις εξής βασικές αρχές:

(α) Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας (ηλεκτρόνια σθένους) καθορίζουν τη συμπεριφορά του στοιχείου. Τα ηλεκτρόνια αυτά παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στη διαδικασία σχηματισμού των χημικών δεσμών.


(β) Τα άτομα των στοιχείων σχηματίζουν χημικό δεσμό με τους εξής τρόπους:


-Με τη μεταφορά (πρόσληψη ή αποβολή) ηλεκτρονίου ή ηλεκτρονίων από το ένα άτομο στο άλλο. Αποτέλεσμα της μεταφοράς αυτής είναι η δημιουργία ανιόντων και κατιόντων τα οποία έλκονται μεταξύ τουε με δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσεως (Coulomb)


-Με συνεισφορά ηλεκτρονίου ή ηλεκτρονίων. Αποτέλεσμα της συνεισφοράς είναι η δημιουργία ζευγών ηλεκτρονίων τα οποία ανήκουν από κοινού σε δύο άτομα, οπότε σχηματίζεται ομοιοπολικός δεσμός.


(γ) Η μεταφορά ή η συνεισφορά ηλεκτρονίων γίνεται διότι τα άτομα των στοιχείων έχουν την τάση να αποκτήσουν τη σταθερή δομή των ευγενών αερίων, δηλαδή να έχουν οκτώ ηλεκτρόνια σθένους (ή δύο ηλεκτρόνια σθενους για την στοιβάδα Κ).


Ένα άτομο συμβολίζεται κατά Lewis ώς εξής:

-Γράφουμε το σύμβολο του στοιχείου του ατόμου

-Σημειώνουμε γύρω από το σύμβολο του ατόμου τελείες (∙), ίσες σε αριθμό με τα ηλεκτρόνια σθένους.