Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ηλεκτρολογία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η ηλεκτρολογία είναι μία απο τις θετικές επιστήμες που έχουν μεγάλη επιρροή στην ζωή μας. Σχεδόν τα πάντα γύρω μας λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα.

Πίνακας περιεχομένων

Κανόνες και ορισμοί

Νόμος του Ohm

Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει μία αντίσταση είναι ανάλογη της τάσης που επικρατεί στα άκρα της αντίστασης.

I = V / R 

Όπου Ι=ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, V=τάση, R=αντίσταση

Νόμος του Kirchhoff

Ο Νόμος του Kirchhoff ορίζει ότι: το αλγεβρικό άθροισμα (Σ) όλων των ρευμάτων (i) σε κάθε κόμβο ενός κυκλώματος ισούτε με μηδέν, και το αλγεβρικό άθροισμα (Σ) όλων των τάσεων (v) σε κάθε βρόχο ενός κυκλώματος ισούτε με μηδέν.

Νόμος ρευμάτων : Σnk=1 i k=0

Νόμος τάσεων : Σnk=1 v k=0

Δείτε επίσης