Προτεινόμενοι Σύνδεσμοι:    greece   -   greece hotels   -   ειδησεις   -   greece news   -   ταβλι στο internet   -   livescore   -   νέα
 easypedia

Easypedia.gr
Ελλάδα
Αρχαία Ελλάδα
Ελληνες
Πρωθυπουργοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Ιστορία
Γλώσσα
Πληθυσμός
Μυθολογία
Πολιτισμός & Τέχνες
Ζωγραφική
Θέατρο
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Μουσική
Αρχιτεκτονική
Γλυπτική
Αθλητισμός
Μυθολογία
Θρησκεία
Θετικές & Φυσικές Επιστήμες
Ανθρωπολογία
Αστρονομία
Βιολογία
Γεωλογία
Επιστήμη υπολογιστών
Μαθηματικά
Τεχνολογία
Φυσική
Χημεία
Ιατρική
Φιλοσοφία & Κοινωνικ. Επιστήμες
Αρχαιολογία
Γλωσσολογία
Οικονομικά
Φιλοσοφία
Ψυχολογία
Γεωγραφία
Ασία
Αφρική
Ευρώπη
Πόλεις
Χώρες
Θάλασσες
Ιστορία
Ελληνική Ιστορία
Αρχαία Ιστορία
Βυζάντιο
Ευρωπαϊκή Ιστορία
Πόλεμοι
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Σύγχρονη Ιστορία
 

Ζενιθιακή απόσταση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ζενιθιακή απόσταση (Zenith distance) (Ζ) χαρακτηρίζεται στην αστρονομία και αστρονομική ναυτιλία η απόσταση ενός ουράνιου σώματος από το Ζενίθ που μετριέται επί του κάθετου κύκλου του και αποτελεί το συμπλήρωμα του αληθούς ύψους (Ηλ) του από τον μαθηματικό ορίζοντα.
Όπου Ζ + Ηλ = 90°, επίσης Ζ = 90° - Ηλ καθώς και Ηλ = 90° - Ζ.